152. VARSTVO IN NAMAKANJE HMELJA - 19.07.2007 15:00 - Poslano


Obvestilo št. 10; dne 19. 7. 2007

Pripravili: Gregor Leskošek, Magda Rak Cizej in Bojan Čremožnik

HMELJEVA PERONOSPORA

Zaradi visokih temperatur in suhega vremena trenutno niso ugodne razmere za razvoj hmeljeve peronospore, vendar naj vas vseeno opozorimo, da so spore prisotne na vseh lokacijah v Vojniku in Latkovi vasi tudi nad kritično mejo. Ker je hmelj v občutljivi razvojni fazi moramo ne glede na neugodne vremenske razmere, nanesti fungicidno oblogo, ki varuje cvetove in že formirane storžke pred okužbo. V tem času morate škropljenja s fungicidi opravljati v 10 do 14 dnevnevnem razmaku oz. po vsakih obilnejših padavinah.

KORUZNA (PROSENA) VEŠČA

Obveščamo vas, da let metuljev drugega rodu prosene vešče še vedno traja, izleganje metuljev pa smo ugotovili tudi pri pregledih zabubljenih gosenic v hmeljnih trtah. Metulji se bodo odslej izlegali še ves julij in verjetno tudi avgusta, zato je sedaj primeren čas za uporabo insekticida proti gosenicam tega škodljivca. Svetujemo vam, da za zatiranje uporabiti insekticid Karate Zeon 5 CS v priporočenih odmerkih . Pri uporabi insekticida bodite še posebej pozorni na navodila za uporabo pripravka, saj lahko le- tega uporabite največ 2X letno. Pršiti morate najmanj 40 m od vodnih virov in 20 m od nekmetijskih površin, hkrati pa vas naj opozorimo tudi, da je pripravek pri višjih temperaturah izredno hlapljiv, zato je optimalni čas uporabe zgodaj zjutraj oz. pozno zvečer.

HMELJEVA PRŠICA

Za hmeljevo pršico še vedno veljajo enaka priporočila in navodila, katera smo podali v Hmeljarskih informacijah št. 7. Vzemite si čas in temeljito preglejte hmeljišča pri čemer si pomagate s palico, kajti pršica je večinoma prisotna v zgornjem delu rastlin. Z uporabo akaricidov morate v tem času že pohiteti, saj morate paziti na karence.

NAMAKANJE HMELJA

V sredo, 18.07.2007, smo na avtomatskem telefonskem odzivniku izdali priporočilo za namakanje hmeljišč.

Povprečna stopnja preskrbljenosti tal z vlago je na lahkih peščenih tleh v torek, dne 17. julija padla pod 50 % rastlinam razpoložljive vlage. Glede na napovedane visoke temperature je potrebno pričeti z namakanjem in sicer najprej hmeljišč na lahkih peščenih tleh.

Na nekoliko težjih tleh je bilo stanje vlage v globini od 20 do 40 cm še zadovoljivo in je v območju med 55 in 65 % celotne količine vode, ki je na razpolago rastlinam. Zato vam svetujemo, da pričnete z namakanjem teh hmeljišč proti koncu tega tedna.

Prvo letnike namakajte vsak tretji dan, kot je že bilo omenjeno v predhodnih napovedih.

Sprotne informacije o stanju vlage v tleh bodo ažurne in dostopne na avtomatskem telefonskem odzivniku (71-21-660).


Datum objave obvestila: 19.07.2007 15:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS