54. VARSTVO VINSKE TRTE - 28.06.2004 14:00 - Poslano


Nevarnost širjenja peronospore vinske trte je glede na vremenske razmere in bujno rast vinske trte še velika. Vinogradnikom še naprej svetujemo rabo učinkovitejših fungicidov kot so: ridomil gold, galben M, mikal flash, verita, acrobat MZ ali podoben.

Razmake med škropljenji prilagodite izbiri pripravka, jakosti rasti vinske trte in upoštevajte sredstvom priložena navodila.

Škropivu proti peronospori obvezno dodajte sredstvo proti oidiju. Uporabite lahko triazolni ali strobilurinski pripravek, karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.

Kjer se oidij že pojavlja priporočamo med posameznimi škropljenji tudi žveplanje vinske trte z žveplom v prahu.


Datum objave obvestila: 28.06.2004 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS