53. VARSTVO VINSKE TRTE - 23.06.2004 12:00 - Poslano


Peronospora vinske trte

Vremenske razmere so zelo ugodne za razvoj peronospore vinske trte . Znamenja bolezni se pojavljajo na kabrnikih in listih. Zaradi velike nevarnosti za širjenje bolezni, je potrebno redno in temeljito škropljenje vinogradov s sistemičnim fungicidom, kot je ridomil gold, galben M, mikal flash, verita, acrobat MZ ali podoben. Pomemben je dober nanos škropiva na spodnjo stran listov ter temeljito škropljenje vršičkov in kabrnikov. Razmake med škropljenji prilagodite bujnosti rasti in zdravstvenemu stanju trte, vendar naj ne bodo daljši od 10 dni. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte enega izmed triazolnih ali strubilurinskih pripravkov ali karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.

Trta je v večini vinogradov sedaj v obdobju cvetenja. Ker so vremenske razmere še naprej ugodne za okužbe s peronosporo in vinska trta hitro raste, svetujemo vinogradnikom redna škropljenja v 10 do 14 dnevnih razmakih z enim izmed sistemičnih fungicidov. Primerni pripravki so ridomil gold, galben M, mikal flash, verita, acrobat MZ ali podoben. Za varstvo pred oidijem škropivu obvezno dodajte enega izmed triazolnih ali strubilurinskih pripravkov ali karathane ali mikrokapsulirani pripravek na osnovi žvepla.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila!


Datum objave obvestila: 23.06.2004 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS