53. VARSTVO POLJŠČIN IN VRTNIN - 23.06.2004 12:00 - Poslano


Varstvo krompirja

Vremenske razmere so še naprej ugodne za razvoj krompirjeve plesni, zato je potrebno nasade varovati pred okužbami. Pridelovalcem svetujemo rabo sistemičnega fungicida, kot je ridomil gold ali galben M . Za varstvo nasadov zgodnjega krompirja uporabljajte pripravke s krajšo varnostno dobo (karenco). Pozorni bodite tudi na izleganje ličink koloradskega hrošča. Delovanje insekticidov je boljše dokler so ličinke majhne.


Datum objave obvestila: 23.06.2004 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS