53. VARSTVO SADNEGA DREVJA - 23.06.2004 12:00 - Poslano


Hrušev ožig

Po modelu za spremljanje razvoja hruševega ožiga je v nasadih na Gorenjskem od 18. junija dalje možen pojav okuženih poganjkov. Sadjarjem svetujemo nadaljevanje rednih pregledov nasadov. V primeru odkritja znamenj je potrebno označiti napadena drevesa in izrezati okužene dele rastlin. Upoštevajte Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje hruševega ožiga (Ur.l. RS, št. 18/04). V okuženih območjih je za preprečevanje širjenja bakterije pomembno tudi redno zatiranje škodljivcev.

Varstvo jablan in hrušk pred škrlupom in jablanovo plesnijo

Razmere za širjenje škrlupa so še naprej zelo ugodne. Znamenja bolezni so vidna na listih in plodovih jablan in hrušk. Iz škrlupastih peg se ob vsakih padavinah lahko pojavijo sekundarne okužbe, s katerimi se bolezen širi po drevesu. S sistemičnimi fungicidi pred boleznijo zavarujemo le liste, zato je za varstvo plodičev potrebna obvezna uporaba enega izmed številnih dotikalnih fungicidov. Razmake med škropljenji je potrebno prilagoditi padavinam. Po močnih nalivih je potrebno škropilno oblogo obnoviti. Škropivu dodajte tudi sredstvo za varstvo pred jablanovo plesnijo. Uporabite lahko karathane ali žveplo , pri okuženih jablanovih sortah pa priporočamo predvsem rabo enega izmed triazolnih ali strobilurinskih pripravkov.


Datum objave obvestila: 23.06.2004 12:00
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS