154. VARSTVO HMELJA - 02.08.2007 13:00 - Poslano


Obvestilo št. 10, dne 1. 8. 2007

Pripravila:Magda Rak Cizej

HMELJEVA PEPELOVKA

Na območju Savinjske doline, natančneje na Gomilskem in v Žalcu, na IHPS, smo na Magnumu našli prve okužene storžke s hmeljevo pepelovko. Dobro preglejte nasade, predvsem v nasadih, kjer gojite občutljive sorte hmelja kot so Magnum, nova slovenska sorta 279D112, pa tudi Celeia. Če v nasadu najdete okužene storžke, nasad nemudoma poškropite s sistemičnim fungicidom Systhane 12 E v odmerku 1,2 l/ha. V kolikor bolezni v svojih nasadih ne najdete, velja priporočilo, da poleg ostalim fungicidom dodate enega od pripravkov na osnovi žvepla. Karenca za Systhane 12 E je 14 dni, za žveplene pripravke pa 7 oziroma 8 dni.

HMELJEVA PERONOSPORA

Vreme je zelo ugodno za razvoj hmeljeve peronospore. Trenutno je hmelj v razvojni fazi intenzivnega oblikovanja storžkov, v nekaterih nasadih pa še cveti. Zaradi obilnih padavin 30. julija, je fungicidno oblogo, predvsem v vrhovih rastlin, izpralo! Zaradi tega je nevarnost razvoja hmeljeve peronospore zelo velika. Svetujemo vam, da škropljenje proti peronospori ponovite. Poleg pripravkov na osnovi bakra vam v tem času priporočamo tudi pripravek Delan 700 WG v odmerku 1,2 kg/ha, ki ima delno kurativno delovanje in je manj podvržen izpiranju, kot tudi Folpan 80 WDG, katerega uporabite v odmerku 3 kg/ha. V primeru, da se je hmeljeva peronospora že pojavila na storžkih, uporabite Aliette flash ali Ridomil Gold Combi Pepite, oba v odmerku 6 kg/ha. Njuna uporaba, še posebno Alietta flash, je priporočljiva v nasadih, ki so bujni, ter v nasadih, katere boste obirali v septembru. Aliette flash in Ridomil Gold Combi Pepite lahko v istem hmeljišču uporabite le 2-krat letno! Karenca za vse fungicide, ki so registrirani za zatiranje hmeljeve peronospore je 14 dni.

Zaradi ugodnih razmer za razvoj peronospore vam priporočamo, da škropljenje ponavljajte na 10 do 12 dni oz. vsakič, ko po zadnjem škropljenju pade več kot 50 mm padavin!!!

KORUZNA (PROSENA) VEŠČA

Let metuljev koruzne vešče drugega rodu je v polnem zamahu. Dnevno ulovimo od 2 pa tudi do 18 metuljev, le zadnje dni zaradi dežja in hladnih noči nismo ulovili nobenega metulja. Drugi rod koruzne vešče utegne biti nevaren, še posebno v nasadih, kjer ste našli izvrtine gosenic 1. rodu. V kolikor še niste uporabili insekticida Karate Zeon 5 CS, kot smo vam priporočali, je sedaj še vedno čas za uporabo omenjenega insekticida. Insekticid Karate Zeon je kontakten in želodčen insekticid, katerega morate uporabiti še preden se gosenice zavrtajo v steblo, listne peclje ali storžke. Uporabo insekticida običajno po 10 do 14 dneh ponovimo. Opozorimo vas, da je uporaba insekticida Karate Zeon 5 CS na isti površini dovoljena le 2-krat letno. Karenca za omenjen pripravek je 21 dni. Pred škropljenjem s Karate Zeonom morate pokositi oz. zmulčiti cvetočo podrast, da ne boste ogrožali čebel.

HMELJEV BOLHAČ

Sedaj so v hmeljiščih prisotni hrošči hmeljevega bolhača poletne generacije, ki se poleg na mladih listov prehranjujejo tudi na storžkih, trenutno predvsem v spodnjem delu hmeljnih rastlin. Njihova populacija je v nekaterih hmeljiščih velika, zato vam za njihovo zatiranje svetujemo uporabo insekticida Karate Zeon, enako kot za zatiranje gosenic koruzne vešče.

HMELJEVA PRŠICA

Za hmeljevo pršico veljajo enaka priporočila in navodila, katera smo podali v Hmeljarskih informacijah št. 9 in na avtomatskem telefonskem odzivniku (št. 71-21-660) ter na 6 sestanku hmeljarjev. Uporaba akaricidov je zaradi njihovih predolgih karenc v nasadih Savinjskega goldinga prepozno. Prav tako je v večini nasadov prepozno za uporabo Ortusa 5 SC, ki ima karenco 35 dni. V ostalih nasadih, kjer boste hmelj obirali po 29. avgustu je še vedno čas za uporabo akaricida Vertimec 1,8 % EC in Nissoruna 10 WP, v kolikor je to potrebno.


Datum objave obvestila: 02.08.2007 13:00
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS