66. VARSTVO HMELJA - 10.06.2005 08:30 - Poslano


Hmeljeva peronospora

Vse hmeljarje opozarjamo, da je pojav kuštravcev močan. Kljub opozorilom na avtomatskem odzivniku, sestankih hmeljarjev in v Hmeljarskih informacijah ugotavljamo, da se varstvo proti kuštravcem ne izvaja dosledno. Kot smo predvidevali je število spor hmeljeve peronospore naraslo. Ulov spor je v zadnjem času mestoma tudi več kot desetkrat večji od kritičnega števila, ki je v tem času 40 spor. To pomeni, da je ob ugodnem vremenu nevarnost nadaljnjih okužb velika. Ponovno vam svetujemo, d a v kolikor še niste opravili škropljenj s sistemičnim fungicidom Aliette Flash to storite čimprej. Škropljenje je potrebno opraviti povsod, kjer so kuštravci na več kot 3 % hmeljev. Aliette Flash uporabite dvakrat v razmiku 8 dni. Razmik ne sme biti daljši. Aliette Flash uporabite v 0, 25 % koncentraciji, običajna poraba vode pa naj bo najmanj 300 L/ha za 1 m višine hmelja. Odmerek mora biti torej glede na višino hmelja 2,5 do 3 kg/ha.

Hmeljeva pršica

Opozarjamo vas, da se je v vseh hmeljarskih območjih mestoma močno pojavila hmeljeva pršica. Našli smo že hmeljišča, v katerih je v povprečju okuženih več 50 % listov. Zaskrbljujoče je tudi, da je mnogokje razširjena po celi rastlini, od tal do vrha. V primeru vročega vremena utegne stanje biti v kratkem času k ritično. Čimprej preglejte vsa hmeljišča in ugotovite populacijo tega škodljivca ter ukrepajte pravočasno. V tem času je za zatiranje tega škodljivca primeren predvsem pripravek Vertimec .

Hmeljeva uš

Prelet uši v hmeljišča je trenutno še slab. Kljub temu, da je prelet slab in da izgleda, da ne bo močan, pozorno in redno pregledujte hmeljišča, predvsem v vrhovih hmeljev, da vas uši ne bodo presenetile.

Prosena vešča

Ulov metuljev prosene vešče je v Žalcu takšen, kot je bil v letih, ko je bil pojav tega škodljivca močan. To še nikakor ne pomeni, da bo pojav močan tudi letos, saj je to odvisno predvsem od razmer v juliju, ko se pojavi drugi rod, je pa opozorilo, da je potrebno škodljivca nadzorovati. Pri pregledu hmeljišč bodite pozorni tudi na tega škodljivc a . Njegovo prisotnost boste ugotovili po ‘črvivih’ trtah na višini 1,5 do 2,5 m.

Pripravil: Milan Žolnir


Datum objave obvestila: 10.06.2005 08:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS