37. Varstvo poljščin - 16.04.2004 14:15 - Poslano


VARSTVO KROMPIRJA PRED PLEVELI

Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Deževno in hladno vreme je poskrbelo, da na večini njiv krompir še ni v tleh Tam, kjer je že posajen, pa še ni vzklil.

Po setvi pred vznikom krompirja in plevelov lahko uporabite herbicide kot so: Sencor, Stomp ali Racer. Pri uporabi Racer-ja morate biti previdni. Njegovo uporabo priporočamo čimprej po saditvi, ko se grebeni sesedejo. Naslednji, novejši herbicid je Plateen WG 41,5. Namenjen je zatiranju enoletnih ozkolistnih in širokolistnih plevelov. Ima podobno delovanje kot Sencor le spoznanje boljše deluje na enoletne travne plevele.

Po vzniku krompirja in plevelov V tej razvojni fazi imate na voljo herbicid Basagran 600, ki ga lahko uporabite najkasneje do višine krompirja 15 cm. Naslednje sredstvo, ki ga uporabljamo po vzniku najkasneje do faze, ko ima krompir 10 cm višine je Sencor. Uporabo Sencor-ja po vzniku pri novih sortah ne svetujemo, Basagran 600 pa uporabite v deljenih polovičnih odmerkih v razmaku 7 do 10 dni.

Uporabite lahko tudi Tarot 25 DF, ki deluje predvsem na ozkolistne enoletne in večletne plevele, hkrati uničuje tudi nekatere širokolistne plevele. Izbira med graminicidi, ki jih uporabimo po vzniku krompirja je velika. Delujejo izključno preko listov, zato morajo biti pleveli dovolj razviti, ko jih uporabimo. Registrirani so: Agil 100 EC, Focus ultra, Fusilade super, Fusilade forte in Targa-super.

ZATIRANJE PLEVELOV V SLADKORNI PESI PO SETVI PRED VZNIKOM

Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Pridelovalci so tem času sredi setve sladkorne pese. Priporočamo, da se odločite za usmerjeno zatiranje plevelov po vzniku. Uporabo hrebicidov po setvi in pred vznikom priporočamo samo na njivah, kjer iz izkušenj preteklih let vemo, da je ta močno zapleveljena. Delovanje herbicidov po setvi pred vznikom je odvisno od količine padavin, vlažnosti tal, adsorbcijske lastnosti tal in od kakovosti priprave tal. Za zatiranje širokolistnih plevelov po setvi in pred vznikom lahko uporabite naslednje herbicide: Better 65 WG, Goltix, Goltix WG 90, Pyramin turbo. Za zatiranje ozkolistnih plevelov lahko dodate graminicid Dual gold 960 EC ali Frontier X2. Frontier-ju je registracija potekla 1. 2. 2004 in ga lahko uporabite do prodaje zalog (18 mesecev).

VARSTVO OZIMNIH ŽIT OB KONCU RAZRAŠČANJA IN ZAČETKU KOLENČENJA

Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Varstvo ozimin pred pleveli

Ozimna žita letos rastejo počasneje kot v enakem obdobju lani. Večinoma zaključujejo z razraščanjem, določena pa so na začetku kolenčenja. Glede na razvojno fazo bi bil zdaj najprimernejši čas za uporabo herbicidov na podlagi 2,4-D, MCPA, MCPP-P, DP-P ali njihovih kombinacij. Širši spekter delovanja imajo kombinirani »hormonski« pripravki kot so: Deherban combi-MD, Dicofluid MP combi, Oxytril-M. Našteti pripravki dobro delujejo na širokolistne plevele in jih lahko uporabite do konca razraščanja žit. Do pojava prvega kolenca lahko škropite s herbicidom Duplosan KV, ki dobro deluje na plezajočo lakoto. Bodite pozorni na temperature, ki morajo biti za dobro delovanje teh pripravkov čez dan (okoli 15 °C) in ponoči nad 0 °C. Prav tako lahko v zgodnjih fazah kolenčenja uporabite Basagran DP-P (le do drugega kolenca!). V fazi kolenčenja priporočamo še uporabo herbicidov na osnovi fluroksipira, Starane 250 ali Tomigan 250 EC.V tej fazi lahko uporabimo tudi pripravka Sekator ali Hussar. Zaradi dobre selektivnosti lahko navedene štiri herbicide uporabimo do pojava zastavičarja.

Varstvo ozimin pred boleznimi

Hladno vreme je upočasnilo razvoj bolezni na ozimnih žitih. Bolezenskih znamenj še nismo opazili. Priporočamo vam, da svoje posevke v tem času pregledate in spremljate razvoj bolezni. Pri ozimni pšenici bodite še posebej pozorni na prisotnost pepelaste plesni in pšenične listne pegavosti, pri ozimnem ječmenu pa na pege ječmenovega listnega ožiga in ječmenove mrežaste pegavosti. O varstvu pred boleznimi v žitih vas bomo obvestili.

ZATIRANJE ŠČAVJA NA TRAVNIKIH IN PAŠNIKIH

Alenka Ferlež, univ. dipl. inž. agr. Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

Ščavje oz. topolistna kislica, je pogost plevel na intenzivno oskrbovanih travnikih.

Tam, kjer je ščavje v tem času že dobro razvito in njegove zelene rozete iztopajo iz travne ruše, priporočamo škropljenje s herbicidom. Zaradi manjše občutljivosti na nizke temperature priporočamo uporabo herbicida na osnovi fluroksipira: Starane 250 ali Tomigan 250 EC. Ob dvigu dnevnih temperatur na 15 °C in več lahko izbirate med sredstvi: Duplosan KV, Deherban combi – MD, Grodyl, Harmony 75 DF. Med omenjenimi pripravki sta selektivna za metuljnice – detelje le: Grodyl in Harmony 75 DF. V času intenzivne rasti trav ali po prvem odkosu lahko uporabite tudi pripravke na osnovi 2,4 D kot sta: Deherban A ali Herbocid ter kombiniran pripravek Dicofluid MP combi.

Priporočamo vam, da v tem času škropite le posamezne rastline ali gnezda. Po opravljenem škropljenju ne zanemarite izvesti zelo pomembnega agrotehničnega ukrepa, to je dosajevanja praznih mest, ki bodo nastala, ko bo ščavje propadlo. Na travnikih, kjer ima ščavje že razvito cvetno steblo, vam priporočamo, da s škropljenjem počakate do ponovne rasti po košnji.

ZGODNJE VAROVANJE POSEVKOV PRED ŠKODLJIVCI

mag. Magda Rak-Cizej, univ. dipl. inž. agr., Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije

V tem času, ko boste sadili krompir, lahko že razmišljate o škodljivcih, ki pogosto ogrožajo posevke krompirja kot so: koloradski hrošč, strune - ličinke pokalic, ogrci majskega hrošča in listne uši. Da preprečite oz. zmanjšate napad omenjenih škodljivcev, lahko gomolje semenskega krompirja tik pred sajenjem oz. ob sajenju tretirate z naslednjimi fitofarmacevtskimi sredstvi:

  • Gaucho FS 350 v odmerku 100 mL + 300 mL vode na 100 kg semenskih gomoljev;

  • Prestige FS 290 (omenjeno sredstvo ima tudi fungicidno delovanje na belo nogo krompirja) pred sajenjem v odmerku 100 mL + 300 mL vode na 100 kg semenskih gomoljev, ob sajenju s tertiranjem v brazde v odmerku 100 mL pripravka + 3-5 L vode na 100 kg semenskih gomoljev,

  • Confidor SL 200 pred sajenjem v odmerku 60 mL sredstva + 300 mL vode na 100 kg semenskih gomoljev, ob sajenju s tretiranjem v brazde 1,5 L/ha, neposredno pred sajenjem krompirja, pri čemer porabimo 300 L vode/ha.

Omenjena sredstva delujejo dolgoročno in varujejo posevke krompirja pred zgoraj omenjenimi škodljivci do konca rastne sezone, ob predpostavki, da je bilo tretiranje oz. nanos sredstev opravljeno kvalitetno. Sredstvo je potrebno dobro premešati, da se enakomerno porazdeli po semenu. Razkuženo seme se ne sme uporabljati za prehrano ljudi, rib, ptic, drugih živali in za industrijsko rabo. Zelo pomembno: tretirano seme se ne sme puščati na površini zemlje, obvezno ga je potrebno zagrniti. To velja predvsem na koncu vrst. Pri tretiranju semena in njegovem sajenju je obvezna uporaba zaščitnih rokavic.

Karenca omenjenih sredstev je zagotovljena s časom uporabe.


Datum objave obvestila: 16.04.2004 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS