68. VARSTVO HMELJA - 24.06.2005 12:30 - Poslano


Hmeljeve uši

Kljub šibkemu preletu uši v hmeljišča, ki še ni končan, so se uši v hmeljiščih že toliko namnožile, da je v teh dneh potrebno uporabiti insekticid. V tem času sta primerna sistemična insekticida Confidor 200 SL in Chess 50 WG .

Svetujemo, da Confidor 200 SL uporabite v odmerku 0,6 L/ha, Chess 50 WG pa v odmerku 0,6 kg/ha. Oba insekticida uporabite, ne glede na trenutno jakost pojava uši, pred pojavom prvih cvetočih hmeljev!

Uporabo kontaktnih insekticidov iz skupine piret roidov (Karate Zeon 5 CS in Bulldock EC 25) v tem času za zatiranje hmeljevih uši odsvetujemo.

Hmeljeva pršica

Pojav hmeljeve pršice je neenakomeren. V večini hmeljišč je ta prisotna v tolikšnem številu, da je potrebno uporabiti akaricid. So tudi hmeljišča, v katerih je mogoče uporabo akaricida preložiti na čas prvega škropljenja v cvet. Opozarjamo vas, da prihaja obdobje toplejšega vremena in da je lahko v primerih, če bodo temperature okrog 30 ° C in več, nevarnost prenamnožitve tega škodljivca velika. Zat o menimo, da z zatiranjem ne odlašajte.

V tem času je primeren akaricid Vertimec 1,8 % EC , ki delno deluje tudi proti hmeljevim ušem in je idealen za kominacijo z enim od sistemičnih insekticidov. Odmerek Vertimeca 1,8 % EC naj bo glede na višino hmelja od 1 do 1,2 L/ha.

Hmeljeva peronospora

Razmere za razvoj hmeljeve peronospore trenutno niso ugodne. Tudi število spor je blizu kritičnega števila le na eni lokaciji. Ker kuštravci niso bili povsod zatrti kot bi bilo potrebno, hmelj pa začenja cveteti, vam priporočamo, da insekticidu in akaricidu dodate tudi enega od bakrovih pripravkov v polovičnem odmerku.

Tehnika pršenja

Delovna širina pri pršenju naj ne bo več kot 3 vrste, pri morebitnem močnem pojavu hmeljeve pršice in visokem hmelju pa tudi le dve vrsti. Poraba vode naj bo, če pršite z običajno količino vode, pri šibkejših hmeljih 300, pri močnejših pa 400 L na 1 meter višine hmelja, torej 1500 do 1800 L/ha, pozneje (začetek cvetenja) tudi 2000 L/ha.

Če se boste morda odločili za uporabo ‘zmanjšane količine vode’ in s takšnim načinom še nimate izkušenj, vam svetujemo, da se prej posvetujete na IHPS.

Pripravil: Milan Žolnir


Datum objave obvestila: 24.06.2005 12:30
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS