37. Hrušev ožig - 16.04.2004 14:15 - Poslano


Opazovalno napovedovalna služba s pomočjo prognostičnega modela Maryblyt spremlja pojav hruševega ožiga. Z njim je možno dokaj natančno napovedati nastop infekcij in posledično pojav simptomov. Model beleži pogoje za okužbe in napoveduje pojav štirih vrst simptomov. Za ustrezno delovanje potrebuje:

  • dnevne podatke o temperaturah,

  • padavinah (rosa, dež, omočenost listov),

  • podatke o razvojnih fazah jablan oz. hrušk

  • podatke o poškodbah zaradi mraza, vetra ali toče.

Fenološki razvoj jablan spremljamo po posameznih lokacijah in sortah, ostali podatki pa so vodeni preko lokalnih postaj Adcon.

O nevarnosti pojava okužb s hruševim ožigom in potrebnih ukrepih (škropljenju..) vas bomo pravočasno obvestili. Za zdaj še ti pogoji niso nikjer izpolnjeni. Informacije bodo dostopne tudi na internetni spletni strani FITO-INFO.


Datum objave obvestila: 16.04.2004 14:15
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS