93. PRIPOROČEN SORTIMENT KORUZE - 19.04.2004 15:30 - Poslano


Priporočen sortiment poznih hibridov koruze za setev v Vipavski dolini in Istri iz zrelostnih razredov FAO 500 do 700 je letos sestavljen iz sledečih hibridov:

  • v zrelostnem razredu 500 BC 5982, PR33G13, Luce, Mikado, Maveric in PR33J24 ,

  • v zrelostnem razredu 600 pa hibrid Pregia.

Vsi hibridi so primerni za pridelovanje zrnja in silaže. Najbolj intenzivno gnojenje zahtevajo hibridi PR33G13, Mikado, Maveric in PR33J24 . Zahtevajo tudi srednje težka tla z dobro sposobnostjo zadrževanja vlage. Vsi hibridi imajo močno čvrsto steblo odporno na lom in poleganje, ter so tolerantni na napad koruzne vešče.

Najmanjši lom rastlin pod storžem in najmanj plesnivih storžev je imel v letih 2001 in 2002 hibrid Maveric . Največji pridelek suhega zrnja na hektar je imel hibrid Mikado – kar 10,5 t, sledijo mu hibridi Maveric z 9,1t, hibrid PR33J24 z 9t in Luce z 8,7t. Nekaj manj pridelka kot je bilo poprečje poskusov imata hibrida Pregia in BC 5982 .

V izredno sušnem letu 2003 pa so dali najvišji pridelek hibridi PR33J24, Maveric in PR34G13 (popr. 8,6 t/ha suhega zrnja).


Datum objave obvestila: 19.04.2004 15:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS