112. OLJKA - 06.09.2004 10:59 - Poslano


Oljčna muha

Na nekaterih zgodnejših legah v Slovenski Istri (okolica Ankarana, Kopra, Izole in Strunjana) se je pojavila oljčna muha. Priporočamo redno spremljanje leta muhe s pomočjo rumenih lepljivih plošč oziroma s feromonskimi vabami. V oljčnikih kjer se je muha že pojavila priporočamo preventivno škropljenje z uporabo zastrupljenih vab, ki sodi v sklop integrirane pridelave oljk. Pri tem uporabimo hidrolizian protein Nulure v 1% koncentraciji, kateremu dodamo insekticid Perfekthion v 0,15% koncentaciji. Z omenjeno škropilno brozgo poškropimo le manjši del krošnje na južni strani.

Trenutno odsvetujemo kurativno škropljenje po celi krošnji.

Oljčna muha se je pojavila tudi na nekaterih mestih na Severnoprimorskem območju (Zalošče), kjer veljajo enaki ukrepi kot v Slovenski Istri.

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:59
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS