51. Varstvo jablan - 06.09.2004 10:59 - Poslano


Zdaj vam priporočamo, da zaščitite plodove z enim do kontaktnih fungicidov, ki imajo dobro delovanje na pozni - skladiščni škrlup in ostale skladiščne bolezni. Svetujemo, da škropite s pripravki kot sta Euparen multi WP 50 ali Tiram 80 WG . Lahko uporabite tudi pripravke na osnovi kaptana kot so: Merpan 50 WP , Merpan 80 WDG ali Captane 45 WP .

Let metuljev jabolčnega zavijača je od 15. julija naprej enakomeren. V začetku avgusta pa smo v plodovih jablan našli tudi prve gosenice drugega roda tega škodljivca. V kolikor je od zadnjega škropljenja preteklo več kot 15 dni, lahko sedaj uporabi te enega od pripravkov kot so: Match 050 EC, Mimic, Nomolt ali Calypso SC 480. Uporabite lahko tudi kontaktne insekticide kot so: Basudin 600 EW , Diazol 50 EW, Diazinon 20 , Reldan 40 EC ali Zolone liquid . Sadjarjem, ki ste zadnje škropljenje opravili po 25. juliju priporočamo, da med 10. in 18. avgustom opravite škropljenje z enim od zgoraj omenjenih kontaktnih insekticidov. Če imate težave z ameriškim kaparjem ali krvavo ušjo dajte pri zatiranju jabolčnega zavijača prednost pripravku Basudin, Diazol al i Diazinon.

Ob zaključnih škropljenjih bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe uporabljenih pripravkov! Podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu 03/71 21 -600 ali na spletni strani inštituta http://www.ihps.si.

Pripravila: A. Ferlež Rus


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:59
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS