94. ZATIRANJE PLEVELOV V OZIMNI PŠENICI IN JEČMENU - 29.04.2004 09:15 - Poslano


Najugodnejši čas za zatiranje plevelov v žitih je v času razraščanja, do pojava prvega kolenca, ko so pleveli še manjši. Sedaj je zadnji čas, da pregledate koliko plevelov je vzkalilo in jih tam, kjer je presežen prag škodljivosti zatirate. Največ škode povzročajo pleveli kot so smolenec, njivski slak in osat, dresni in enoletne trave. Gospodarski prag škodljivosti je za smolenec 0,5 rastlin na m 2 , za slak pa 1 rastlina na m 2 . Plevele zatiramo tudi, če je njihova pokrovnost večja kot 10 %.

V fazi razraščanja, preden otipamo prvo kolence, lahko škropimo proti širokolistnim plevelom (tudi slaku in smolencu) s sledečimi herbicidi: DEHERBAN COMBI – MD 4 l/ha, DICOFLUID MP COMBI 4 l/ha. Kjer nimamo smolenca lahko rabimo DAHERBAN A ali HERBOCID 1,5 – 2,5 l/ha.

Za vse naštete herbicide velja, da v prvih dneh po škropljenju tako nočne kot dnevne temperature ne smejo pasti pod 5 o C.

V razraščanju lahko rabimo BASAGRAN TOP 3 l/ha ali DUPLOSAN KV 2,5 l/ha.

V fazi razraščanja do drugega kolenca pa lahko rabimo proti širokolistnim plevelom : STARANE 250 0,6 – 1,2 l/ha ali BASAGRAN DP- P 3l/ha ali GRANSTAR 15 – 20g/ha, ki pa ne zatira slaka.

V kolenčenju vse do pojava zastavičarja lahko uporabimo za ozko in širokolistne plevele herbicida HUSSAR 0,1 – 0,2 kg/ha ali SEKATOR 0,2 – 0,3 l/ha.

Povsod, kjer ozimine zapleveljajo enoletni travni pleveli , lahko v času razraščanja uporabite DICURAN FORTE 80 WP 1,5 kg/ha, ki zatira razen slaka, tudi širokolistne plevele.

Najboljše rezultate pri zatiranju plevelov dosežemo s škropljenjem v času do prvega kolenca, ko plevel še ni preveč zakrit z žitom in ga škropivo lažje doseže.


Datum objave obvestila: 29.04.2004 09:15
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS