113. Varstvo koščičarjev - 16.03.2007 12:30 - Poslano


V toplejši območjih in legah, kjer breskve in marelice že cvetijo, bo ob dežju nevarno za okužbe cvetov s cvetno monilijo . Priporočamo škropljenje cvetočega drevja pred dežjem s pripravkom BAYCOR DC 300 ali CHORUS. Pri marelicah lahko uporabite tudi RONILAN DF, pri breskvah pa SYSTHANE 6-FLO ali TELDOR SC 500.

Za varstvo breskev pred breskovo kodravostjo sedaj svetujemo preventivna škropljenja z enim izmed organskih fungicidov, kot je npr. DELAN SC 750, EUPAREN MULTI WG 50, SYLLIT 400 SC, TRISCABOL DG ali ZIRAM 76 WG. V hladnejših območjih, kjer breskve še ne cvetijo, lahko uporabite bakrov pripravek kot je: BORDOJSKA BROZGA, CHAMPION WP 50, CUPRABLAU Z, CUPRABLAU Z ULTRA, KOCIDE DF, KUPRO 190 SC, MODRA GALICA, NORDOX 75 WG in RAMIN 50 .

Predpomladansko škropljenje z bakrovim pripravkom priporočamo tudi v nasadih češenj, višenj, sliv in češpelj.


Datum objave obvestila: 16.03.2007 12:30
Obvestilo prognostičnega centra: Napovedi za vso Slovenijo/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ZEMLJIČ Marjeta in ŠKERLAVAJ Vojko
Pripravila: Marjeta Zemljič in Vojko Škerlevaj
Seznam registriranih FFS