115. ZATIRANJE POROVE ZAVRTALKE - 17.09.2004 14:30 - Poslano


Pridelovalcem čebule in pora je porova zavrtalka v preteklih letih povzročila precej škode. V prihodnjih dneh pričakujemo pojav druge generacije. Za manjše pridelovalce predvsem velja, da morebitno škodo lahko preprečimo tako, da por prekrijemo z lutasilom ali podobnim materialom za pokrivanje in s tem preprečimo zavrtalki dostop do rastlin in odlaganje jajčec.

Večji pridelovalci pa naj v naslednjih dneh poškropijo por s pripravkom PERFEKTHION. Odmerki so navedeni v priloženih navodilih.


Datum objave obvestila: 17.09.2004 14:30
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS