51. Varstvo hmelja - 06.09.2004 10:58 - Poslano


Vreme je zelo ugodno za razvoj hmeljeve peronospore ! Število spor je na večini opazovalnih mest nad kritičnim številom za tolerantne pa tudi za občutljive kultivarje. V vse več primerih opažamo tudi prve okužbe cvetja in storžkov. Zaradi teh okoliščin je nevarnost nadaljnega razvoja hmeljeve peronospore velika! Svetujemo vam, da škropljenja ponavljate na vsakih 10 do 12 dni. Uporabite enega od bakrovih pripravkov v predpisanem odmerku.

V kolikor se je hmeljeva peronospora že pojavila na storžkih uporabite Curzate R ali Aliette flash v predpisanih odmerkih. Pri občutljivih sortah na pepelovko priporočamo preventivno škropljnje s pripravki na podlagi močljivega žvepla, ob pojavu prvih bolezenskih znamenj pa Systhane 12 E .

Let metuljev prosene vešče je zaenkrat slab, pa tudi poškodb, ki jih povzročajo gosenice tega škodljivca doslej nismo opazili. Menim o, da proti proseni vešči zaenkrat ni potrebno ukrepati! Glede hmeljeve pršice vam sporočamo, da je v hmeljiščih, ki jih boste obirali koncem prve dekade septembra sedaj zadnji čas za uporabo akaricida. V poštev pride predvsem pripravek Vertimec 1,8 % EC.

Pripravili: Mag. M. Rak – Cizej, dr. S. Radišek, G. Leskošek, M. Zmrzlak in mag. M. Žolnir


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:58
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS