184. JABLANE IN HRUŠKE - 08.09.2006 14:00 - Poslano


Škrlup

Pozne sorte jablan še vedno škropimo proti jablanovem škrlupu .

Za njegovo obvladovanje priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov v predpisanih koncentracijah.

Za zadnja škropljenja so priporočljivi predvsem sredstva, ki hkrati zmanjšujejo gnitje plodov. Posebej za te namene sta registrirana pripravka EUPAREN MULTI WP 50 in THIRAM 80 WG.

Obenem priporočamo tudi dodajanje kalcijevih pripravkov, da zmanjšamo pojav nekaterih fizioloških bolezni. Ob škropljenju upoštevajte navodila proizvajalcev kalcijevih foliarnih gnojil.

Pazite na karenco uporabljenih sredstev in škropljenje ter izbor sredstev prilagodite času zorenja posameznih sort jabolk.

OBIRANJE JABOLK

Na Vipavskem in Koperskem je čas za zadnje obiranje sort Elstar in Gala ter prvo obiranja sorte Jonagold. Začetek obiranja sort Zlati delišes in Melrose bo predvidoma v naslednjem tednu, čemur bo sledilo obiranje sort Mutsu in Idared.

V Soški dolini na nižjih legah in na območju Divača – Kozina je čas za obiranja Elstarja in Gale ter njunih mutantov. Zorenje jabolk v višje ležečih nasadih je poznejše za 7 – 10 dni.

V Brkinih je priporočljivo podbrati le dovolj obarvane in zrele plodove Elstarja in Gale. Z ostalimi sortami je potrebno še počakati pravo zrelost.

Navedeni termini so okvirni in veljajo za dolgo skladiščenje. Za takojšnjo porabo se lahko obira nekoliko kasneje. Ker so med posameznimi legami lahko precejšnje razlike in je v veliki meri zrelost odvisna tudi od obloženosti dreves ter starosti nasada, je za natančnejšo določitev roka obiranja za posamezen nasad potrebno narediti vsaj škrobni test.

Hrušev ožig

Zaradi nevarnosti pojava hruševega ožiga priporočamo, da redno pregledujete sadovnjake jablan in hrušk in sadne vrtove, ter da v primeru suma na ožig obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali službo za varstvo rastlin na Kmetijsko-gozdarskem zavodu v Novi Gorici (tel. 3351200).


Datum objave obvestila: 08.09.2006 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS