52. Hrušev ožig - 06.09.2004 10:58 - Poslano


Še vedno priporočamo, da nadaljujete z rednim izvajanjem pregledov sadnega drevja ter ostalih gostiteljskih rastlin na okužbe s hruševim ožigom. Pri pregledih bodite še posebej vestni in natančni v nasadih, kjer je bila okužba v lanskem letu potrjena. Bodite pozorni tudi na gostiteljske okrasne rastline predvsem panešplje in kutine, ki rastejo na ogroženih območjih v bližini sadovnjakov. Redne preglede izvajajte tudi na območjih, kjer so bile v zadnjih dneh nevihte s točo. O morebitnih sumih z okužbo upoštevajte higienske ukrepe za preprečevanje širjenja okužbe in obvestite Fitosanitarno službo ali Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, Oddelek za varstvo rastlin.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:58
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS