50. Hrušev ožig - 06.09.2004 10:57 - Poslano


Pozivamo vas, da nadaljujete z izvajanjem rednih pregledov sadnega drevja ter ostalih gostiteljskih rastlin na okužbe s hruševim ožigom. Pri pregledih bodite posebej vestni in natančni v nasadih, kjer je bila okužba v lanskem letu potrjena. O morebitnih sumih na okužbo upoštevajte higienske ukrepe za preprečevanje širjenja te bolezni in takoj obvestite Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (Oddelek za varstvo rastlin, tel. 71 21 600) ali pristojno fitosanitarno inšpekcijo, (Enota Celje tel: 426 52 04).


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:57
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS