2. Varstvo marelic - 27.02.2024 08:02 - Zaključeno


Marelice so v fazi nabrekanja brstov (BBCH 01 – 03). Zato prvo škropljenje marelic proti listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek

Odmerek

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 – 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

2 kg/ha

 

Za zatiranje okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev je izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu CURATIO žvepleno apnena brozga:

  • V MARELICAH za zatiranje okužb z listno luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) in marelično pepelovko (Podosphaera tridactyla) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

POZOR: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!


Datum objave obvestila: 27.02.2024 08:02
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS