1. Varstvo breskev in nektarin - 27.02.2024 07:59 - Zaključeno


Na območju Celjske in Koroške regije breskve in nektarine vstopajo v fenološko fazo nabrekanja brstov (listni brsti BBCH 01-03, cvetni brsti BBCH 00-51) in hkrati tudi v občutljivo razvojno fazo za okužbe z breskovo kodravostjo. Poleg razvojne faze morata biti za uspešno okužbo izpolnjeni še naslednja pogoja: temperatur zraka nad 8 °C in dovolj padavin.

Na lokacijah, kjer so breskve in nektarine že dosegle fenološko fazo konec nabrekanja brsta do odpiranja brsta (listni brsti BBCH 03, cvetni brsti 51 - 53) opravite tik pred napovednimi padavinami prvo škropljenje proti breskovi kodravosti s pripravki na osnovi bakra, saj strategija obvladovanja te bolezni temelji na preventivnem pristopu. V primeru nočnih temperaturah pod lediščem, s škropljenjem počakajte in ga opravite po otoplitvi vremena. Škropljenje z bakrovimi pripravki lahko pri temperaturah pod 0 °C povzroča ožige.

Prvo škropljenje breskev in nektarin proti breskovi kodravosti in listni luknjičavosti koščičarjev opravite z enim od pripravkov na osnovi bakra, ki so navedeni v preglednici.

Pripravek

Odmerek

Badge WG

3,5 kg/ha

Cuprablau Z 35 WG

1,6 – 2 kg/ha

Cuprablau Z 35 WP

3 kg/ha

Nordox 75 WG

2 kg/ha

 

Za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo in listno luknjičavostjo koščičarjev je izdano dovoljenje za nujne primere sredstvu CURATIO žvepleno apnena brozga:

  • V BRESKVAH za zatiranje okužb z breskovo kodravostjo (Taphrina deformans), listno luknjičavostjo koščičarjev (Stigmina carpophila) in breskovo pepelovko (Sphaerotheca pannosa) od razvojne faze razvoja socvetij dalje (od BBCH 50) v odmerku 6 L na ha na meter višine krošnje.

POZOR: Sredstvo smejo uporabljati le poklicni pridelovalci koščičastega sadja, ki so registrirani za ekološko pridelavo!


Datum objave obvestila: 27.02.2024 07:59
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: Alenka Ferlež-Rus
Pripravila: Alenka Ferlež-Rus
Seznam registriranih FFS