53. Varstvo sadnega drevja - 06.09.2004 10:57 - Poslano


Sadjarjem svetujemo, da v nasadih jablan opravite zaključna škropljenja proti škladiščnem škrlupu in ostalim skladiščnim boleznim z enim do kontaktnih fungicidov kot sta: Euparen multi WP 50 ali Tiram 80 WG.

V kolikor imate težave z jabolčnim zavijačem in je od zadnjega škropljenja preteklo več kot 15 je zdaj zadnji čas za uporabo enega od insekticidov kot so: Calypso SC 480, Basudin 600 EW , Diazol 50 EW, Diazinon 20 , Reldan 40 EC ali Zolone liquid . Omenjene pripravke lahko uporabite samo pri tistih sortah, ki ji nameravate skladiščiti v hladilnicah daljše časovno obdobje. Pri tem morajo biti tehnološki roki obirajna posameznih sort usklajeni z karenčnimi dobami.

Ob zaključnih škropljenjih s fungicidi in insekticidi bodite dosledni pri upoštevanju karenčne dobe uporabljenih pripravkov! Podrobnejše informacije lahko dobite po telefonu 03/71 21 -600 ali na spletni strani inštituta http://www.ihps.si.


Datum objave obvestila: 06.09.2004 10:57
Obvestilo prognostičnega centra: Celjska in Koroška regija/Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
Objavil/a: ZMRZLAK Marko
Pripravil: Marko Zmrzlak
Seznam registriranih FFS