60. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.13 - 05.06.2023 13:43 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: sekundarno odpadanje plodičev do premer plodov večji od 40 mm (BBCH 73 - 74).

 

Za naslednje škropljenje proti jablanovemu škrlupu, ki ga je potrebno opraviti pred napovedanimi padavinami, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (Polyram DF – 2 kg/ha) ali pripravka na osnovi ditianona (Delan 700 WG - 0,75 kg/ha ali Delan pro – 2,5 L/ha, Alcoban – 0,75 kg/ha) ali pripravke na osnovi kaptana (Captan 80 WG – 2 kg/ha, Merpan 80 WDG -1,88 kg/ha, Merplus - 2 L/ha, Orthocide 80 WG – 2 kg/ha, Scab 80 WG – 1,9 kg/ha, Scab 480 SC – 3,13 L/ha) ali dodina: Syllit 400 SC – 1,9 L/ha (Sredstva Syllit se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom)).

 

Presledki med škropljenji so lahko dolgi med 10 do 14 dni, pri tem je potrebno spremljati vremensko napoved (opraviti škropljenje pred obilnim dežjem) ter upoštevati količino padavin glede spiranja kontaktne obloge. V primeru, da je po opravljenem škropljenju padlo 20-30 mm padavin smatramo, da je potrebno škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami ponoviti.

 

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

V nekaterih nasadih opažamo močan pojav jablanove pepelovke (še posebej na sortah 'Idared', 'Jonagold'...). Proti jablanovi pepelovki priporočamo dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

 

 • Cosan

 • Pepelin

 • Kumulus DF

 • Sulfar

 • Microthiol disperss

 • Thiovit jet

 • Microthiol special

 • Vindex 80 WG

 

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

 

 • Luna experience

 • Stroby WG

 • *Luna care

 • *Zato 50 WG

 • Sercadis

 • Tercel

 • Sercadis plus

 • Topas 100 EC

 

*Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

 

V tem času lahko za zatiranje jabolčnega zavijača uporabite enega od naslednjih pripravkov: Coragen ali Voliam (18 ml/hL, pri čemer najvišji dovoljeni odmerek ne sme presegati 270 ml/ha) ali Mimic (0,9 - 1 L/ha) ali Laser plus (0,3 L/ha) ali Delegate (0,3 kg/ha).

 

V nasadih, kjer se opaža pojav listnih uši, priporočamo v tem času za škropljenje proti jabolčnemu zavijaču uporabo pripravka Mospilan 20 SG (0,04% konc.), ki deluje na oba škodljivca hkrati.

 

V nasadih, kjer je v preteklih letih jabolčni zavijač povzročal veliko škodo, priporočamo redno dodajanje polovičnega odmerka virusnega pripravka Madex max ali Carpovirusine, ki povzroča fiziološko oslabitev populacije jabolčnega zavijača.

 

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije rdeče sadne pršice, mokaste uši, listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

 

V PRIMERU NEURIJ S TOČO PRIPOROČAMO V NASADIH UPORABO PRIPRAVKOV, KI VSEBUJEJO AKTIVNO SNOV KAPTAN: Captan 80WG, Merpan 80 WDG, Merplus, Orthocide 80 WG, Scab 80 WG ali Scab 480 SC…

 

Opozarjamo na redno spremljanje pojava hruševega ožiga. Potrebno je pregledovati nasade jablan, predvsem mlade nasade, ki dolgo pocvetajo (simptomi; sušenje in venenje poganjkov ter mladih plodičev, ter pojav simptomov na tistih drevesih, kjer se je hrušev ožig pojavil že v preteklih letih). Prav tako bodite pozorni tudi na pojav simptomov pri okrasnih rastlinah (panešplja, ognjeni trn, jerebika, šmarna hrušica, glog). Ob pojavu bolezni lahko obvestite fitosanitarno inšpekcijo ali javno službo za varstvo rastlin (Kmetijsko gozdarski zavod Maribor; 02/228 49 34).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 05.06.2023 13:43
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS