55. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA ŽITIH - 25.05.2023 14:00 - Zaključeno


Na posevkih žit so na nekaterih lokacijah se vedno močno prisotni rdeči listni strgači, v vseh razvojnih stadijih, predvsem različni stadiji ličink, odrasli in tudi jajčeca. Na nekaterih posevkih žit je prag škodljivosti presežen, ki znaša 10 ličinka na m2. Nujno preglejte vaše posevke žit, predvsem na ovsu in ustrezno ukrepajte. Opažamo tudi prisotnost uši na listih ter klasih žit. Prag škodljivosti znaša, ko imamo povprečno več kot 5 do 8 uši na klas v času cvetenja ali 7 do 10 uši na klas v sredini mlečne zrelosti ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 20% klasov v času cvetenja ali, ko imamo z ušmi naseljeno več kot 30% klasov v času mlečne zrelosti. Stopnja parazitiranosti uši na naših žitnih njivah je dokaj visoka, zato ne smemo prehitro pristopiti h zatiranju in pri tem uničiti večji del naravnih sovražnikov uši. Pri uporabi insekticidov moramo paziti na karenco, ki traja od 21 do 42 dni.

 

 

Preglednica: Seznam insekticidov registriranih v žitih

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA I

Evure

(Tau-fluvalinat 24%)

0,2 L/ ha

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti

V ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter žitnih
strgačev (Oulema spp.)

Mavrik 240 EW

(tau-fluvalinad 24%)

0,2 L na ha

insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode

V ozimni in jari pšenici, tritikali ter rži za zatiranje listnih uši (Aphididae) ter žitnih
strgačev (Oulema spp.)

PIRETROIDI TIPA II

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

0,2-0,3 L/ha

dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci

V strnih žitih za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)

Decis 100 EC

(deltametrin 10 %)

 

- 63 ml - 75 ml/ha

Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma, ko je presežen prag škodljivosti.

V ozimni in jari pšenici, ozimnem in jarem ječmenu ter v ozimnem in jarem ovsu za zatiranje
listnih uši (Aphididae) na klasu

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

0,15 L na ha

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

Pšenici, ječmenu, rži, ovsu in tritikali za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema
melanopus) in listnih uši (Aphididae)

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,2-0,3 L/ha

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe

Na strnih žitih za zatiranje listnih uši (Aphididae) in rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus)

Teppeki

Afinto

(flonikamid)

0,14 kg /ha

Deluje sistemično in translaminarno. Zatira se, ko je presežen prag škodljivosti.

V pšenici, rži, ječmenu in ovsu in tritikali za zatiranje listnih uši (Aphididae)

Asset five

(piretrin)

0,38 L/ha

Kontaktni insekticid naravnega porekla in širokega spektra zatiranja škodljivih žuželk, na osnovi bolhača (Chrysanthemum)

V žitu za zatiranje rdečega žitnega strgača (Oulema melanopus) se lahko na istem zemljišču tretira največ trikrat.

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 25.05.2023 14:00
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS