51. OBVESTILO O ZATIRANJU BOLEZNI KLASA NA žitih - 22.05.2023 12:38 - Zaključeno


 

 

 

 

 

Posevki pšenice so v fazi klasenja (BBCH 58-60), le najbolj zgodnje sorte kot npr. Valbona so že v fenološki fazi cvetenja. Za doseganje visokih in zdravih pridelkov žit, je zelo pomembno, da ohranimo zdrav zgornji list (zastavičar) in klas. Zaradi vremenskih razmer s pogostimi in obilnimi padavinami v mesecu maju in napovedanimi temperaturami se bo povečala nevarnost okužb z fuzariozami na klasu in septorijo na klasu, zato je potrebno zaščiti posevke žit.

 

Preglednica 1: Seznam fungicidov registriranih na žitih

 

SREDSTVO

ODMEREK

KMET. KULTURE

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE BOLEZNI

Ascra xpro TR

(fluopiram 6,5%+, propiokonazol 13%+

biksafen 6,5%)

 

 

1,2-1,5 L/ha

Pšenica, rž, tritikala, ječmen, oves

Zoper lomljivosti žitnih bilk se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je četrto kolence vsaj 2 cm nad tretjim kolencem (BBCH 34). Zoper ostale bolezni se tretira od začetka kolenčenja (BBCH 30) do začetka cvetenja, ko so vidni prvi prašniki (BBCH 61).

a) pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. Tritici), rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjave pegavosti pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), temne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in snežne plesni (Monographella nivalis) v odmerku;

b) rži za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. Recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis);

c) tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. Tritici), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), snežne plesni (Monographella nivalis) in pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.);

d) ječmenu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ramularijske pegavosti ječmena (Ramularia collo-cygni);

e) ovsu za zatiranje lomljivosti žitnih bilk (Tapesia yallundae), žitne pepelovke (Blumeria graminis) in ovsove rje (Puccinia coronata f. sp. Avenae).

Siltra xpro

(biksafen 6% +

protiokonazol 20%)

 

 

1 L/ha

V ozimni in jari pšenici ter tritikali, ozimnem in jarem ječmenu, ozimni in jari rži, ozimnem in jarem ovsu

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm od mesta razraščanja (BBCH 31), do polnega cvetenja (BBCH 65).

- ozimni in jari pšenici ter tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), žitnih pegavosti in progavosti (Pyrenophora spp., Helminthosporium spp.) in fuzarioz na klasu (Fusarium spp.). Proti bolezni lomljivost žitnih bilk (Pseudocercosporella herpotrichoides) se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do faze, ko je drugo kolence vsaj 2 cm nad prvim kolencem (BBCH 32).

- ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni).

- ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. Recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis).

- ozimnem in jarem ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in žitne pepelovke (Blumeria graminis).

Zantara

(biksafen 5%+

tebukonazol 16,6%)

 

 

1,5 L/ha

Pšenica, rž, ječmen, oves za manjšo uporabo

Pšenico, rž in tritikalo se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja do konca cvetenja (vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo) (BBCH 30–69). Ječmen in oves se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja do začetka cvetenja (vidni prvi prašniki) (BBCH 30–61). S sredstvom se lahko na istem zemljišču tretira največ enkrat v eni rastni dobi.

Lokosistemični in kontaktni fungicid, ki deluje preventivno:

-v pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), snežne plesni (Monographella nivalis), temne pegavosti pšenice (Drechslera tritici-repentis) in fuzarioz (Fusarium spp.);

- v rži za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.);

- v tritikali za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Phaeosphaeria nodorum), rij (Puccinia spp.), pšenične pepelovke (Blumeria graminis), snežne plesni (Monographella nivalis) in fuzarioz (Fusarium spp.).

- v ječmenu za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis), rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), listne pegavosti ječmena (Pyrenophora teres), rij (Puccinia spp.), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo cygni) in fuzarioz (Fusarium spp.).

- ovsu za zatiranje ovsove rje (Puccinia coronata) in pšenične pepelovke (Blumeria graminis)- za manjšo uporabo

Elatus era

(Benzovindiflupir 7,5%+ protiokonazol 15%)

 

 

 

1 L/ha

Ozimna in jara pšenica in ječmen, rž, tritikala, za manjše uporabe v piri, ovsu pira, oves

 

Tretira se od razvojne faze, ko je prvo kolence vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do konca cvetenja: vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki lahko že odpadajo (BBCH 31-69)

-v ozimni in jari pšenici za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), za zmanjševanje okužb z rjavo pegavostjo pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za delno zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.)

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) in ječmenove rje (Puccinia hordei)

- v rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita) in rženega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis)

- v tritikali za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis), listnih pegavosti, ki jih povzročajo glive iz rodu Septoria (Septoria spp.) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis)

-v piri za zatiranje rumene rje (Puccinia striiformis), ržene rje (Puccinia recondita) in pšenične listne pegavosti (Septoria tritici), za zmanjševanje okužb rjave pegavosti pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za delno zmanjševanje fuzarioz (Fusarium spp.)

- v ovsu za zmanjševanje okužb z ovsovo rjo (Puccinia coronata)

Caramba

Sirena

Plexeo

Metso

(metkonazol 6%)

 

 

1,5 L/ha

V ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, - v ozimni rži, v tritikali

Fuzarium se zatira v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69), ostale bolezni pa v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59);

Sistemični fungicid, ki deluje preventivno in kurativno:

- v ozimni in jari pšenici za zatiranje rje (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in fuzariozami (Fusarium spp.),

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei);

- v ozimni rži za zatiranje ržene rje (Puccinia dispersa);

- v tritikali za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola).

Folicur EW 250

(tebukonazol 25%)

 

 

 

1 L/ha

Ozimna in jari pšenici,

ozimni in jari ječmen, ozimna in jara rž, oves

 

S sredstvom se tretira v razvojnih fazah od

začetka kolenčenja do konca cvetenja

(BBCH 30-69).

 

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

- na pšenici: za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko (Blumeria graminis) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter fuzarioz (Fusarium spp.).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zmanjševanje okužb z ječmenovo pepelovko (Blumeria graminis) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) ter za zatiranje rj (Puccinia spp.),

- v ozimni in jari rži za zmanjševanje okužb z ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis) in za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) ter rj (Puccinia spp.).

- v ovsu za zatiranje pepelovke (Blumeria sp.) in rj (Puccinia spp.).

Bounty

(tebukonazol 43%)

 

 

0,6 l/ha

Pšenica, ječmen, oves, rž, tritikala

v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do začetka cvetenja (BBCH 30-61).

Pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita), rumene rje (Puccinia striiformis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola) in fuzarioz (Fusarium spp.),

- ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove rje (Puccinia hordei) in rumene rje (Puccinia striiformis),

- ovsu za zatiranje rij (Puccinia spp.),

- rži za zatiranje rij (Puccinia spp.) in ječmenovega listnega ožiga (Rhynchosporium secalis),

- tritikali za zatiranje rij (Puccinia spp.) in pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), - oljni ogrščici, oljni repici in lanu za zatiranje bele gnilobe (Sclerotinia sclerotiorum).

Buzz ultra DF

(tebukonazol 75%)

 

0,33 kg/ha

V jari in ozimni pšenici

S sredstvom se tretira v razvojnih fazah od začetka kolenčenja do konca cvetenja (BBCH 30-69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanje:

-v jari in ozimni pšenici za zatiranje rij (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb z žitno pepelovko (Blumeria graminis), listno pegavostjo pšenice (Mycosphaerella tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.)

Tebusha 25 %EW

 

 

1 L/ha

V ječmenu, pšenici, rži in tritikali

Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti, ko je 3. Kolence vsaj 1 cm nad 2. Kolencem (v razvojni fazi BBCH 33) do faze nabrekanja listnih nožnic (BBCH 40). Drugo tretiranje je priporočljivo opraviti ob začetku cvetenja žit (BBCH 61). Fuzarioze se zatira od konca klasenja (BBCH 59) do polnega cvetenja žit (BBCH 65), žitne rje pa navadno ob začetku klasenja (BBCH 38- 42).

Sistemični triazolni fungicid:

- na pšenici: za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter

- v ječmenu za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). ter za zatiranje rj (Puccinia spp.),

- v tritikali za zmanjševanje okužb z fuzarioz (Fusarium spp.). za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Septoria nodorum) in za zatiranje rj (Puccinia spp.) ter

- v rži za zmanjšanje zatiranja fuzarioz (Fusarium spp.) in rj (Puccinia spp.).

 

Orius 25 EW

(tebukonazol 25%)

 

 

 

 

1 L/ha

Ozimna pšenica, v jarem ječmenu in pšenici, v rži in tritikali

V žitih se v eni rastni sezoni lahko opravi največ dve tretiranji, pri čemer naj bo minimalni razmik med tretiranjema 10 dni. Prvo tretiranje je priporočljivo opraviti v začetku okužbe, zadnji termin za tretiranje je do začetka cvetenja (BBCH 61). Fuzarioze v ozimni pšenici se zatira od konca klasenja (BBCH 59) do polnega cvetenja (BBCH 64).

Sistemični fungicid, ki se uporablja preventivno:

-v ozimni pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) in rjami (Puccinia spp.) ter za delno zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.)

- v jari pšenici za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Mycosphaerella graminicola) ter rjami (Puccinia spp.);

- v jarem ječmenu za zatiranje ječmenove pepelovke (Blumeria graminis) in rij (Puccinia spp.) ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres);

- v rži in tritikali za zatiranje pšenične pepelovke (Blumeria graminis) in za zmanjševanje okužb z rjami (Puccinia spp.).

Magnello

(tebukonazol 25 %, difenokonazol 10%)

 

1 L/ha

Pšenica

Tretira se v razvojni fazi od začetka klasenja do začetka cvetenja pšenice (BBCH 51-61). Optimalni čas tretiranja je v začetku cvetenja pšenice (BBCH 61).

Sistemični triazolni fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem. Uporablja se v ozimni in jari pšenici za zatiranje rjavenja pšeničnih plev (Stagnospora nodorum) in pšenične rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Micosphaerella graminicola) in fuzariozami (Fusarium spp.)

 

Prosaro

(tebukonazol 12,5%, protiokonazol 12,5%)

 

1 L/ha

Pšenica,

Ječmen, rž,

tritikala

 

Žita se tretira v razvojni fazi od začetka kolenčenja (BBCH 30) do konca cvetenja, (BBCH 69).

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem v:

-pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. Tritici), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

- ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres)

- rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. Recondita), žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

- tritikali za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), pšenične listne pegavosti (Mycosphaerella graminicola), rjavenja pšeničnih plev (Stagonospora nodorum), rj (Puccinia spp.) in žitne pepelovke (Blumeria graminis), ter za zmanjševanje okužb s snežno plesnijo (Monographella nivalis) in fuzariozami na klasu (Fusarium spp.)

Input (Prosaro plus)

(protiokonazol 12,5% + spiroksamin)

1,25 l/ha

Pšenica, ječmen, oves, tritikala

Pšenica, tritikala in rž se tretira od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze konca cvetenja (BBCH 69). Ječmen, oves se tretira od razvojne faze začetka kolenčenja (BBCH 30), do faze
začetka cvetenja (BBCH 61).

a) ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in temne pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.).
b)
ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), ječmenovega (rženega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.)
c
) ozimni in jari rži za zatiranje ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.)
č) ozimnem in jarem ovsu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in ovsove rje (Puccinia coronata) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.).
d) ozimni in jari tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in pšenične rje (Puccinia recondita f. sp. tritici) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz na klasu (Fusarium spp.).

Praktis

(protiokonazol 25%)

 

 

0,8 L/ha

Ozimni pšenica

Proti rjam in listnim pegavostim se opravi prvo tretiranje od razvojne faze pojava prvega kolenca do faze tretjega kolenca (BBCH 31-33); drugo tretiranje se opravi od razvojne faze zastavičarja do faze, ko so vidne prve rese pri sortah z resami (BBCH 31-49). Proti fuzariozam na klasu se opravi prvo tretiranje od razvojne faze zastavičarja do srednje faze nabrekanja (BBCH 39-43); drugo tretiranje se opravi od razvojne faze, ko je 30 % klasa zunaj, do faze polnega cvetenja (BBCH 53-65). S sredstvom se lahko ozimno pšenico na istem zemljišču tretira največ dvakrat v eni rastni sezoni.

-v ozimni pšenici za zatiranje rij iz rodu Puccinia (Puccinia spp.), za zmanjševanje okužblistnih pegavosti iz rodu Septoria (Septoria spp.) in fuzarioz na klasu (Fusarium spp.).

Procer 300 EC

Promino 300EC

Protendo 300 EC

Pecari 300 EC

Era (staro ime Tartaros 300 EC)

(protiokonazol 30 %)

 

0,65 L/ha.

V ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ozimni in jari rži, v ozimni in jari tritikali

Tretira se od razvojne faze ko je pet stranskih poganjkov zaznavnih, do začetka cvetenja, ko so vidni prvi prašniki (BBCH 25-61), razen za zatiranje fuzarioz, ko se tretira v razvojni fazi od začetka cvetenja, ko so vidni prvi prašniki, do konca cvetenja, ko vsi klaski cvetijo, posamezni suhi prašniki pa lahko že odpadejo (BBCH 61-69).

-v ozimni in jari pšenici ter trdi pšenici za zatiranje pšenične rje(Puccinia recondita)in za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo(Zymoseptoria tritici),temno pegavostjo pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) in fuzariozami (Fusarium spp.).

-v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje ječmenove rje (Puccinia hordei)inječmenove mrežaste pegavosti(Pyrenophora teres)ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.).

- v ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis) in ržene rje(Puccinia recondita).

- v ozimni in jari tritikali za zatiranje ječmenovegalistnega ožiga (Rhynchosporium secalis) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo(Zymoseptoria tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.).

Delaro forte

(protikonazol 9,33 % spiroksamin 10,7 %

trifloksistrobin 8%)

1,2 - 1,5 L/ha;

Pšenica, ječmen, tritikala, rž

Ozimni in jari ječmen se tretira od začetka kolenčenja (BBCH 30) do
začetka cvetenja (BBCH 61); ozimno in jaro pšenico, ozimno in jaro tritikalo ter ozimno in
jaro rž pa od začetka kolenčenja (BBCH 30) do konca cvetenja (BBCH 69).

a) ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici), rjavenja pšeničnih plev (Parastagonospora nodorum) in žitnih pegavosti (Pyrenophora spp.) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz (Fusarium spp.) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae);

b) ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), ječmenove rje (Puccinia hordei), ječmenovega (rženega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres) in ječmenove ramularijske pegavosti (Ramularia collo-cygni) ter za zmanjševanje okužb fuzarioz (Fusarium spp.) in lomljivosti žitnih bilk (Oculimacula yallundae)

c) ozimni in jari tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Blumeria graminis), rij (Puccinia spp.), pšenične listne pegavosti (Zymoseptoria tritici) in žitnih pegavosti (Pyrenophora spp.);
č)
ozimni in jari rži za zatiranje rženega (ječmenovega) listnega ožiga (Rhynchosporium secalis), ržene rje (Puccinia recondita f. sp. recondita) in žitne pepelovke (Blumeria graminis).

Zamir

(prokloraz 26,7%, tebukonazol 13,3%)

 

Poraba zalog do 30.6. 2023

1,5 L/ha

V ozimni in jari pšenici, v ozimnem in jarem ječmenu, v ozimni rži, v tritikali

S tretiranjem se prične ob pojavu prvih simptomov. Zadnji termin za uporabo sredstva je začetek cvetenja (BBCH 61). Na isti površini se tretira največ dvakrat v eni rastni dobi. Fuzarioze se zatira največ enkrat na leto na isti površini v času cvetenja (BBCH 61-65).

Sistemični, preventivni in kurativni, fungicid s širokim spektrom delovanja se uporablja: - v ozimni in jari pšenici za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in pšenične rje (Puccinia graminis), za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici) ter za delno zmanjševanje okužb z fuzariozami (Fusarium spp.).

- v ozimnem in jarem ječmenu za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in ječmenove rje (Puccinia hordei) ter za zmanjševanje okužb z mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres) in ječmenovim listnim ožigom (Rhynchosporium secalis)

- v ozimni rži za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in ržene rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb z rženim (ječmenovim) listnim ožigom (Rhynchosporium secalis)

- v tritikali za zatiranje žitne pepelovke (Erysiphe graminis) in pšenične (ječmenove) rje (Puccinia recondita) ter za zmanjševanje okužb s pšenično listno pegavostjo (Septoria tritici).

Revycare

(mefentriflukonazol 10%,

piraklostrobin 10%)

 

 

1,5 L/ha

V jari in ozimni pšenici, jari in ozimni rži, jari in ozimni oves, jara in ozimna tritikala

S sredstvom se tretira v časovnih presledkih najmanj 14 dni, v času od fenološke faze začetka kolenčenja: primarni in stranski poganjki pokončni, začetek podaljševanja prvega internodija, vrh zasnove klasa natipamo vsaj 1 cm nad mestom razraščanja, do faze konca cvetenja (BBCH 30-69). V primeru prvega tretiranja po fenološki fazi, ko so vidne prve rese (samo pri vrstah in sortah z resami) (BBCH 49),je potrebno upoštevati časovni presledek najmanj 21 dni med tretiranj

 

Tazer 250 SC

(azoksistrobin 25%)

 

 

 

0,8 L/ha

 

 

 

 

 

V ozimni pšenici, v ozimnem ječmenu, v jarem ječmenu

Fuzarioze se zatira v razvojnih fazah od začetka do konca cvetenja (BBCH 61-69), ostale bolezni pa v razvojnih fazah od začetka razraščanja do konca klasenja (BBCH 30-59). V žitih sta na istem zemljišču dovoljeni do 2 tretiranji na istem posevku v eni rastni dobi.

Sistemični fungicid s preventivnim in kurativnim delovanjem:

-ozimni pšenici za zatiranje žitne listne pepelovke (Blumeria graminis) in ržene rje (Puccina recondita), ter za zmanjševanje okužb z rjavenjem pšeničnih plev (Septoria nodorum), pšenično pegavostjo (Septoria tritici) in fuzariozami (Fusarium spp.).

- v ozimnem ječmenu za zatiranje ječmenove mrežaste pegavosti (Pyrenophora teres), rženega listnega ožiga (Rhynchosprium secalis) in ječmenove rje (Puccina hordei) ter za zmanjševanje okužb s fuzariozami (Fusarium spp.)

- v jarem ječmenu za zatiranje rženega listnega ožiga (Rhynchosprium secalis) in ječmenove rje (Puccina hordei), ter za zmanjševanje okužb z ječmenovo mrežasto pegavostjo (Pyrenophora teres) in fuzariozami (Fusarium spp.).

Polyversum

(GLIVA: Pythium oligandrum)

0,1 kg/ha 300-400 L vode/ha

Pšenica, ječmen, tritikala, rž, oves

S sredstvom se tretira foliarno, na prostem. Tretira se od razvojne faze, ko so trije listi razviti, do faze polnega cvetenja, ko je 50 % prašnikov zrelih (BBCH 13-65). Intervali med tretiranji naj bodo 7 dni.

pšenica - ječmen - tritikala - rž - oves za omejevanja širjenja okužb: pegavosti iz rodov Helminthosporiumin, Septoria in fuzarioze (Fusarium spp.

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi FFS.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 22.05.2023 12:38
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS