48. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV št.11 - 19.05.2023 07:27 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan so na večini lokacij SV Slovenije dosegle fenološko fazo: plodiči veliki med 10 in 20 mm (BBCH 71-72).

 

V času zadnjih obilnejših padavin smo na lovilcu askospor jablanovega škrlupa zabeležili minimalno število askospor. V nasadih jablan se je po naših opažanjih lanskoletno odpadlo listje že razgradilo, zato menimo, da je nevarnost primarnih okužb v nasadih ob prihajajočih padavinah minimalna oz. ni več mogoča.

 

Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (Polyram DF – 2 kg/ha) ali pripravka na osnovi ditianona (Delan 700 WG - 0,75 kg/ha ali Delan pro – 2,5 L/ha, Alcoban – 0,75 kg/ha) ali pripravke na osnovi kaptana (Captan 80 WG – 2 kg/ha, Merpan 80 WDG -1,88 kg/ha, Merplus - 2 L/ha, Orthocide 80 WG – 2 kg/ha, Scab 80 WG – 1,9 kg/ha, Scab 480 SC – 3,13 L/ha) ali dodina Syllit 400 SC – 1,9 L/ha (Sredstva Syllit se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom)).

 

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

V nasadih, kjer škrlupa ni opaziti, lahko presledke med škropljenji podaljšate na 10 do 14 dni ob upoštevanju vremenske napovedi (opraviti škropljenje pred obilnim dežjem) ter količine padavin, zaradi spiranja kontaktne obloge. V primeru, da je po opravljenem škropljenju padlo 20-30 mm padavin smatramo, da je potrebno škropljenje pred naslednjimi napovedanimi padavinami ponoviti.

 

Po izkušnjah iz tujine v nasadih s sortami, občutljivimi na pozni škrlup, kjer je vidnih okužb s škrlupom po končanem obdobju primarnih okužb malo (pod 2 % poganjkov s pegami škrlupa na listju), je poleg zgoraj naštetih faktorjev, ki vplivajo na razmik med škropljenji, potrebno upoštevati še dolžino obdobja, ko je listje mokro. Zaradi preprečevanja poznih okužb s škrlupom na plodovih le-ti ne smejo biti nezaščiteni s fungicidno oblogo, če je listje mokro več kot 48 ur. V nasadih, kjer je pojav škrlupa večji, je nevarnost okužb na plodovih velika že, če je listje mokro vsaj 10 ur.

 

V nekaterih nasadih opažamo močan pojav jablanove pepelovke (še posebej na sortah 'Idared', 'Jonagold'...). Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

 

 • Cosan

 • Pepelin

 • Kumulus DF

 • Sulfar

 • Microthiol disperss

 • Thiovit jet

 • Microthiol special

 • Vindex 80 WG

 

V nasadih, kjer je jablanova pepelovka močno prisotna, priporočamo dodajanje pripravkov, kot so:

 

 • Luna experience

 • Stroby WG

 • *Luna care

 • *Zato 50 WG

 • Sercadis

 • Tercel

 • Sercadis plus

 • Topas 100 EC

 

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

Sercadis in Sercadis plus imata delovanje tudi na jablanov škrlup

 

Zaradi nizkih temperatur so ulovi metuljčkov jabolčnega zavijača na feromonskih vabah v zadnjem tednu nekoliko manjši. O optimalnih terminih zatiranja jabolčnega zavijača vas bomo pravočasno obvestili.

 

Opozarjamo tudi na redno spremljanje populacije rdeče sadne pršice, mokaste uši, listnih uši in krvave uši ter ob preseženem pragu škodljivosti njihovo zatiranje z enim od dovoljenih pripravkov.

 

<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;">Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.</span>

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 19.05.2023 07:27
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS