62. OBVESTILO ZA ZATIRANJE BOLEZNI V KROMPIRJU - 17.05.2023 09:07 - Zaključeno


Pogoste padavine in vremenske razmere v naslednjem tednu bodo omogočile zelo ugodne pogoje za razvoj krompirjeve plesni. Pri pregledih krompirišč zaenkrat še nismo zaznali okužb. Vam pa vseeno priporočamo, ko vam bodo razmere dopuščale, da v nasadih krompirja, kjer vrste še niso sklenjene in ni znakov bolezni opravite preventivna škropljenje z enim od kontaktnih pripravkov: BANJO (0,4 l/ha), FROWNCIDE (0,4 l/ha), POLYRAM DF (2 kg/ha), RANMAN TOP (0,5 l/ha), SHIRLAN 500 SC (0,4 l/ha), WINBY (0,4 l/ha).

V ekološki pridelavi pridejo v poštev pripravki na osnovi bakra: BADGE WG (3 kg/ha; št. dovoljenih tretiranj: 4), CUPRABLAU Z 35 WP* (3 kg/ha; št. dovoljenih tretiranj: 4), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha; št. dovoljenih tretiranj: 3) ali NORDOX 75 WG (1 kg/ha; št. dovoljenih tretiranj: 5), ki jih lahko uporabljate celotno rastno dobo. V integrirani pridelavi pa se jih lahko uporablja za začetna in zaključna škropljenja. V času pogostih padavin (če pade več kot 30mm padavin) bodite pozorni tudi na možnost izpiranja kontaktnih sredstev.

V krompiriščih, kjer so se vrste že začele sklepati priporočamo uporabo fungicidov, ki imajo polsistemično ali sistemično delovanje: BANJO FORTE (1,0 L/ha), CARIAL FLEX (0,6 kg/ha), COPFORCE EXTRA (2,0 kg/ha), CURZATE PARTNER (0,15 kg/ha) + kontaktni pripravek, CYMBAL (0,2 do 0,25 kg/ha) + kontaktni pripravek, INFINITO (1,2-1,6 l/ha), ORVEGO (0,8 l/ha), PROXANIL 450 SC (2,0 – 2,5 L/ha), REBOOT (0,45 kg/ha), REVUS (0,4 – 0,6 l/ha), REVUS TOP* (0,6 L/ha), RIVAL DUO (2,5 l/ha), ZIGNAL SUPER* (0,5 l/ha) ali ZORVEC ENDAVIA (0,4 l/ha)

V primeru neurja s točo svetujemo uporabo kontaktnih pripravkov.

Pripravki označeni z * so registrirani tudi za zatiranje črne listne pegavosti krompirja.

Koloradski hrošč je v fazi odlaganja jajčec. Odraslih hroščev ne zatiramo, ukrepati začnemo, ko imamo prisotnih 15 do 20 ličink / grm. Insekticide uporabimo zgodaj, ko je večina ličink še majhnih, zgodnje zatiranje je še posebej pomembno pri rabi bioloških pripravkov, s katerim škropimo takoj, ko opazimo izležene ličinke. O primernem času za njegovo zatiranje vas bomo pravočasno obvestili.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 17.05.2023 09:07
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS