47. OBVESTILO O VARSTVU KROMPIRJA PRED BOLEZNIMI - 16.05.2023 12:09 - Zaključeno


 

Vremenske razmere s pogostimi in obilnimi padavinami v mesecu maju so povečale tveganje za okužbo s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans). Tako je na večini spremljanih lokacij indeks kumulativne vrednosti za krompirjevo plesen že presegel vrednost 150, na posameznih pa vrednost že presegla 200. Zato priporočamo, da pregledate posevke krompirja in jih poškropite. Na površinah, kjer vrste še niso sklenjene, je še vedno mogoče uporabiti kontaktne pripravke, medtem ko na površinah, kjer so vrste tik pred sklenitvijo ali so sklenjene, priporočamo uporabo polsistemičnih ali sistemičnih pripravkov.

Za zatiranje krompirjeve plesni je mogoče uporabiti sledeče fungicide s kontaktnim delovanjem:

Fungicid

Aktivna snov

Odmerek

(kg, L/ha )

Karenca

(dni)

Registriran za

POLYRAM DF

metiram 70

2,0

21

za zmanjševanje okužbe s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans)

RANMAN TOP

ciazofamid 16

0,5

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

SHIRLAN 500 SC

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

WINBY

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

ENERVIN

ametoktradin 12 + metiram 44

2,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

FROWNCIDE

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

BANJO

fluazinam 50

0,4

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

BADGE WG

Cu – bakrov hidroksid 24,4 +

Cu – bakrov oksiklorid 24,5

3,0

7

za zmanjševanje okužb krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

CUPRABLAU Z 35 WG

Cu – bakrov oksiklorid 35

2,1

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans)

CUPRABLAU Z 35 WP

Cu – bakrov oksiklorid 35

3,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans) in za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)

NORDOX 75 WG

Cu – bakrov oksid 75

1,0

14

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans)

ZIGNAL SUPER

Azoksistrobin 15 + fluazinam 37,5

0,5

7 dni

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans) in za zatiranje črne listne pegavosti krompirja (Alternaria solani)

Seznam fungicidov registriranih za krompirjevo plesen – sistemični, polsistemični pripravki:

Fungicid

Aktivna snov (%)

Odmerek

(kg, L/ha )

Karenca

(dni)

Registriran za

BANJO FORTE

dimetomorf 20 + fluazinam 20

1,0

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

CARIAL FLEX

cimoksanil 18 + mandipropamid 25

0,6

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

COPFORCE EXTRA

Cu - bakrov hidroksid 30 + cimoksanil 6

2,0

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

CURZATE PARTNER

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 60

0,15

1 oz. K kontakt. funicida

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

CYMBAL

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 45

0,2 – 0,25

7

za zmanjševanje okužb v razmerah srednje visokega pritiska bolezni krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

INFINITO

fluopikolid 6,25 + propamokarb 62,5

1,2 – 1,6

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

ORVEGO

ametoktradin 30 + dimetomorf 22,5

0,8

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

PROXANIL 450 SC

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,0 - 2,5

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

REBOOT

cimoksanil 33 + zoksamid 33

0,45

7

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

REVUS (dodati kontaktni fung.)

mandipropamid 25

0,6

3

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

REVUS TOP

difenokonazol 25 + mandipropamid 25

0,6

3

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans) in črnih listnih pegavosti krompirja (Alternaria spp.)

RIVAL DUO

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2,5

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

PROXANIL 450 SC

cimoksanil 5 + propamokarb hidroklorid 40

2 - 2,5

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

SACRON 45 DG

(dodati kontaktni fung.)

cimoksanil 45

0,22

14

za zatiranje krompirjeve plesni (Phytophtora infestans)

ZORVEC ENDAVIA

bentiavalikarb-izopropil 7 + oksatiapiprolin 3

0,4

7

za zmanjševanje okužb s krompirjevo plesnijo (Phytophtora infestans)

 

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 16.05.2023 12:09
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS