45. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.4 - 12.05.2023 14:18 - Zaključeno


Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 15 - 16 (5 - 6 listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 14 -15 (4 – 5 listov razprtih).

Na večini opazovanih lokacij na območju SV Slovenije so bili v preteklih dneh izpolnjeni pogoji za prvo primarno okužbo s peronosporo vinske trte. Po naših predvidevanjih se bo inkubacijska doba na področju SV Slovenije iztekla do četrtka, 18. maja. Priporočamo, da se škropljenje opravi takoj ko bodo to omogočale vremenske razmere oziroma najkasneje do izteka inkubacije.

Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov, kot so: Delan pro (3 L/ha) ali Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha) ali Follow 80 WG (1,25 kg/ha) ali Mildicut (2 L/ha) ali Polyram DF (2,4 kg/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha).

V ekološki pridelavi lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: Badge WG ali Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP ali Cuproxat ali Kocide 2000 ali Nordox 75 WG.

Proti oidiju lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla, kot so Azumo WG (4-8 kg/ha) ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Microthiol Disperss ali Pepelin ali Sulfar ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Vertipin (5-7,5 L/ha) ali Cosinus (8 kg/ha) oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij in kjer pri prejšnjem škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite kombiniran pripravek (proti peronospori in oidiju ter črni pegavosti) Universalis (2 L/ha). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravke Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kusabi 300 SC (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha).

 

V primeru toče dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG).

 

Pri posameznih sredstvih upoštevajte čas uporabe glede na razvojno fazo, ki je navedena v navodilih za uporabo.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 12.05.2023 14:18
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS