55. OBVESTILO ZA ZATIRANJE PLEVELOV V SOJI - 11.05.2023 12:27 - Zaključeno


Soja ima proti plevelom slabo tekmovalno sposobnost, zato priporočamo da se po setvi in pred vznikom uporabi talni herbicid (za zadovoljivo delovanje je potrebna talna vlaga), kasneje pa če je to potrebno se opravi korekcija z enim od primernih pripravkov (preglednica 2).

Preglednica 1: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2023 v soji po setvi in pred vznikom.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

CENTIUM 36 CS

0,25 L/ha

enoletni širokolistni

CHANON

3 L/ha

enoletnega širokolistnega in ozkolistnega plevela

CLOMATE

0,25 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

DUAL GOLD 960 EC *

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

EFICA 960 EC *

1,0 – 1,3 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

PROMAN

2- 3 L/ha

pelinolistne ambrozije, dresni, pasjega zelišča in ščirov

SHARPEN 33 EC *, SHARPEN PLUS *

3 – 5 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

STOMP AQUA *

2,6 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

Preglednica 2: Registrirana fitofarmacevtska sredstva za zatiranje plevelov v letu 2023 v soji po vzniku.

PRIPRAVEK

ODMEREK (L/ha)

PLEVELI

BASAGRAN 480 *

1,5 – 2 L/ha

širokolistni

BENI *

1 kg/ha

širokolistni

CLOMATE

0,25 L/ha

enoletni širokolistni in ozkolistni

FOCUS ULTRA

1,5 – 2 L/ha

ozkolistni

HARMONY 50 SX

2 x 7,5 g/ha

enoletni širokolistni

WISH TOP

0,9 L/ha

enoletni ozkolistni

Za pripravki označeni z * veljajo omejitve za uporabo na najožjih VVOI.

Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Poskrbeti je potrebno tudi za zaščito vodnih virov.


Datum objave obvestila: 11.05.2023 12:27
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: RODIČ Karmen
Uredila: Karmen Rodič
Seznam registriranih FFS