41. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št.3 - 05.05.2023 14:16 - Zaključeno


Vinska trta je trenutno na najbolj ugodnih legah in na sortah, ki so hitrejše v razvoju (Chardonnay, Rumeni muškat, Rizvanec) dosegla fenološko fazo BBCH 13 - 15 (3 - 5 listov razprtih). Pri ostalih sortah je povprečna fenološka faza BBCH 12 -13 (2 – 3 listi razprti).

Na nekaterih opazovanih lokacijah je vsota efektivnih temperatur s pragom 8°C že dosegla 170°, kar pomeni, da ob obilnejših padavinah že lahko pride do prvih okužb s peronosporo vinske trte. V vinogradih, kjer so mladice že dosegle dolžino 10 cm ali več, priporočamo, da se v primeru napovedanih obilnejših oz. pogostejših padavin opravi preventivno škropljenje proti tej bolezni.

Priporočamo uporabo kontaktnih pripravkov, kot so: Delan pro (3 L/ha) ali Folpan 80 WDG (1,25 kg/ha) ali Follow 80 WG (1,25 kg/ha) ali Mildicut (2 L/ha) ali Polyram DF (2,4 kg/ha) ali Videryo F (2,5 L/ha).

V ekološki pridelavi lahko za zatiranje peronospore uporabite enega izmed naslednjih bakrovih pripravkov: Badge WG ali Cuprablau Z 35 WG ali Cuprablau Z 35 WP ali Cuproxat ali Kocide 2000 ali Nordox 75 WG.

Proti oidiju lahko uporabite pripravke na osnovi močljivega žvepla, kot so Azumo WG (4-8 kg/ha) ali Cosan ali Kumulus DF ali Microthiol special ali Microthiol Disperss ali Pepelin ali Sulfar ali Thiovit jet ali Vindex 80 WG v odmerku 3,0-8,0 kg/ha ali Biotip Sulfo 800 SC (4 L/ha) ali Pol-Sulphur 80 WG, WP (4 kg/ha) ali Pol-Sulphur 800 SC (4,0 L/ha) ali Vertipin (5-7,5 L/ha) ali Cosinus (8 kg/ha) oziroma Cosavet DF ali Močljivo žveplo Karsia DF (3,6 -8 kg/ha – v primeru pojava oidija).

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij in kjer pri prejšnjem škropljenju niste uporabili pripravkov za zatiranje oidija, lahko sedaj uporabite kombiniran pripravek (proti peronospori in oidiju ter črni pegavosti) Universalis (2 L/ha). Samo proti oidiju vinske trte (ob kombiniranju z zgoraj naštetimi kontaktnimi fungicidi) lahko uporabite tudi pripravke Karathane Gold 350 EC (0,5 L/ha) ali Kusabi 300 SC (0,15 L/ha) ali Spirox D (0,5 l/ha).

 

V primeru toče dajemo prednost pripravkom na osnovi aktivne snovi folpet (Folpan 80 WDG ali Follow 80 WG).

 

Pri posameznih sredstvih upoštevajte čas uporabe glede na razvojno fazo, ki je navedena v navodilih za uporabo.

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda.

V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 05.05.2023 14:16
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS