37. OBVESTILO O VARSTVU VINOGRADOV št. 2 - 24.04.2023 13:08 - Zaključeno


Vinska trta je na najtoplejših legah dosegla fenološko fazo 07 do 08 po skali BBCH (začetek odpiranja brsta – odpiranje brsta). To fenološko fazo so dosegle najbolj hitro razvijajoče se sorte kot so 'Chardonnay', 'Rumeni muškat' in 'Rizvanec'. Ostale sorte npr. 'Laški rizling' so šele v fenološki fazi BBCH 05 (stadij volne).

 

Ko vinska trta doseže fenološko fazo 08 po skali BBCH (odpiranje brsta: konice zelenih poganjkov jasno vidne), je čas za škropljenje proti ČRNI PEGAVOSTI. Glivica je prisotna predvsem na občutljivih sortah kot so 'Laški rizling', 'Šipon', 'Rizvanec' in 'Kerner'. Do okužb prihaja samo v primeru deževnega vremena v začetku rasti mladic. Proti črni pegavosti vinske trte je potrebno običajno opraviti dvoje škropljenj, prvič, ko mladice dosežejo velikost 1 do 2 cm in drugič v primeru deževnega vremena čez približno 7 – 10 dni. Škropljenje je potrebno opraviti PRED ZAČETKOM PADAVIN. Proti črni pegavosti priporočamo uporabo kontaktnih fungicidov kot so:

  • Follow 80 WG (1,9 kg/ha),

  • Folpan 80 WDG (1,9 kg/ha) ali

  • Polyram DF (največ 3 kg/ha).

 

Proti črni pegavosti je mogoče je uporabiti tudi bakrova pripravka in sicer Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha) ali Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha). Škropimo samo močneje okužene vinograde pred napovedanimi padavinami.

V vinogradih, kjer se je v preteklem letu močneje pojavil oidij, lahko namesto zgoraj omenjenih pripravkov proti črni pegavosti v fenološki fazi od tretjega do šestega lista uporabite pripravek Universalis (2,0 L/ha).

 

Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 24.04.2023 13:08
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS