36. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 24.04.2023 11:18 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo: polno cvetenje: najmanj 50 % cvetov odprtih, prvi venčni listi odpadajo (65) po BBCH skali.

 

 • JABLANOV ŠKRLUP

 

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili večji izbruh askospor jablanovega škrlupa. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor še močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite še PRED NAPOVEDANIMI PADAVINAMI. Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu, priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov metiram (Polyram DF) ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan PRO, Alcoban).

 

V kolikor škropljenje pred napovedanimi padavinami ne bo mogoče, ga je potrebno opraviti takoj po končanih padavinah oz. najkasneje v času 24 ur. V tem primeru je mogoče uporabiti enega od naslednjih pripravkov:

 

ANILINOPIRIMIDINI

IBE FUNGICIDI

 • Batalion 450 SC (0,7-1,0 L/ha)

 • Difcor 250 EC (0,2 L/ha)

 • Faban (1,2 L/ha)

 • Difol (3,5 L/ha)

 • Pyramid (1,125 L/ha)

 • *Duaxo koncentrat (1,1 L na višinski meter krošnje/ha, najvišji dovoljeni odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 3,3L/ha)

 • Pyrus 400 SC (1 L/ha)

 • Mavita 250 EC (0,2 L/ha)

 • Chorus 50 WG (0,45 kg/ha)

 • Revyona (največ 2 L/ha)

 • Scala (1,125 L/ha)

 • Score 250 EC (0,2 L/ha)

 • Avalon (1,125 L/ha)

 

 • Laitane (1,125 L/ha)

 

 

Naštetim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

* Sredstva se v letu 2023 ne tržijo.

 

V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

 • JABLANOVA PEPELOVKA

 

Proti jablanovi pepelovki priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla v priporočenih odmerkih:

 

 • Cosan

 • Pepelin

 • Kumulus DF

 • Sulfar

 • Microthiol disperss

 • Thiovit jet

 • Microthiol special

 • Vindex 80 WG

 

 • JABOLČNI ZAVIJAČ

 

Opozarjamo, da je čas, da izobesite feromonske pasti za spremljanje jabolčnega zavijača. Sadjarji, ki ste se odločili za uporabo metode zbeganja ali konfuzije za zatiranje jabolčnega zavijača, je sedaj tudi čas za obešanje dispenzerjev:

 • RAK 3,

 • ISOMATE C TT,

 • SemiosNET-Codling Moth ali

 • Checkmate puffer CM-Pro.

 

 • JABOLČNA GRIZLICA

 

Ulov jabolčne grizlice je na kontroliranih lokacijah majhen in neenakomeren, zato priporočamo, da nadaljujete s spremljanjem naleta na belih lepljivih ploščah (prag škodljivosti je 30 osic na posamezno belo ploščo – vsaj 2 plošči na hektar). V primeru preseženega praga škodljivosti je mogoče uporabiti Neemazal – T/S (1,5 L/ha na meter višine krošnje, poraba vode 300 – 500 L/ha na meter višine krošnje). PO KONČANEM CVETENJU je mogoče uporabiti Mospilan 20 SG (0,4 kg/ha). Oba našteta pripravka zatirata tudi sadnega listnega duplinarja in listne uši.

 

 • RDEČA SADNA PRŠICA

 

Trenutno najdemo rdečo sadno pršico na jablani v stadiju ličink. V primeru, da boste pri pregledu listov našli na enem listu 3 – 4 ličinke ali več, pri naslednjem škropljenju priporočamo uporabo pripravka Nissorun 10 WP (0,33 kg/ha na višinski meter krošnje, skupni odmerek sredstva pri enem tretiranju NE sme preseči 1 kg/ha) ali Kanemite SC (0,625 L/ha na meter višine krošnje, največ 1 škropljenje na sezono) Priporočamo škropljenje v večernem ali nočnem času.

 

 • HRUŠEV OŽIG

 

Po modelu Maryblyt pogoji za okužbe s hruševem ožigom (cvetne okužbe) ob upoštevanju vremenske napovedi v naslednjih šestih dneh ne bodo izpolnjeni.

 

<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;">Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno PREBRATI IN UPOŠTEVATI NAVODILA ZA UPORABO, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.</span> <span style="font-size:12pt;"> </span> <span style="font-size:12pt;">JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN</span>

Datum objave obvestila: 24.04.2023 11:18
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: Lešnik Leonida
Pripravila: Leonida Lešnik
Seznam registriranih FFS