23. OBVESTILO O VARSTVU SADOVNJAKOV - 27.03.2023 14:21 - Zaključeno


Zgodnje sorte jablan (idared, jonagold…), so na najbolj ugodnih legah dosegle fenološko fazo zeleni popek (BBCH 56) po BBCH skali.

 

Ob zadnjih padavinah smo v Mariboru zabeležili majhen izbruh askospor jablanovega škrlupa, bila pa je mogoča tudi lahka okužba z jablanovim škrlupom. Ob naslednjih padavinah lahko pričakujemo, da bodo izbruhi askospor močnejši, zato priporočamo, da škropljenje opravite še pred napovedanimi padavinami.

 

Za škropljenje proti jablanovemu škrlupu priporočamo uporabo enega od kontaktnih ali površinskih fungicidov: aktivna snov (a.s.) metiram (Polyram DF), ali pripravkov na osnovi ditianona (Delan PRO, Alcoban) ali dodina (Syllit 400 SC) ali pripravka na osnovi bakra; Cuprablau Z 35 WP (3 kg/ha), Cuprablau Z 35 WG (3 kg/ha), Cuprablau Z 50 WP (2 kg/ha) ali Kocide 2000 (2 kg/ha).

 

Sredstva Syllit se ne sme mešati z močljivimi žvepli, bordojsko brozgo, s sredstvi, ki vsebujejo aktivne snovi kaptan, fenoksikarb, cink ali baker, apno, s sredstvi alkalne pH reakcije ter foliarnimi gnojili na osnovi morskih alg, cinka ali bakra. O možnostih mešanja z drugimi fitofarmacevtskimi sredstvi se je treba posvetovati z imetnikom registracije oziroma zastopnikom.

 

Vsi našteti bakrovi pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi. V ekološki pridelavi je mogoče uporabiti tudi pripravek Curatio – žvepleno apnena brozga, ki ima tudi letos dovoljenje za nujne primere, smejo pa ga uporabljati samo poklicni pridelovalci, ki so registrirani za ekološko pridelavo.

 

V primeru napovedi dolgotrajnih padavin je mogoče uporabiti tudi anilinopirimidinske pripravke (Batalion 450 SC, Chorus 50 WG, Faban, Mythos, Pyrus 400 SC, Pyramid, Scala), ki imajo prednost pred kontaktnimi fungicidi. Anilinopirimidinskim pripravkom je potrebno dodati še enega od zgoraj naštetih kontaktnih pripravkov, razen pripravku Faban.

 

V tistih nasadih, kjer prevladujejo sorte, ki so občutljive na jablanovo pepelovko ('Idared', 'Jonagold'...), priporočamo pri temperaturi nad 15°C dodajanje enega izmed pripravkov na osnovi močljivega žvepla, kot so: Azumo WG, Biotip Sulfo 800 SCCosan, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Pepelin, Sulfar, Thiovit jet, Vindex 80 WG, Vertipin, Pol-Sulphur 800 SC oz. Symbiotica Fito – tekoče žveplo v priporočenih odmerkih.

 

V nasadih že najdemo izleženo jablanovo travno uš, ki ne povzroča večje škode in jo zato ne zatiramo. V fenološki fazi rdečega balona se prične izleganje jablanove mokaste uši. V primeru, da pri pregledu nasada najdete izleženo jablanovo mokasto uš, znaša prag škodljivosti 1 – 2 koloniji na 100 pregledanih cvetnih šopov. V kolikor je ta prag presežen, je mogoče do začetka cvetenja uporabiti pripravke Teppeki ali Afinto v odmerku 0,14 kg/ha pri porabi vode 500 L na višinski meter krošnje ali Neemazal T/S  v odmerku 1,5 L/ha na meter višine krošnje in porabi 300 do 500 L vode na ha na meter višine krošnje, pri čemer najvišji odmerek pri enem tretiranju ne sme presegati 4,5L/ha.

 

V mladih nasadih jablan oz. do največje višine krošnje 2 m lahko za zatiranje jablanove mokaste uši uporabite tudi Sivanto prime v najvišjem dovoljenem odmerku 0,4 L/ha (0,2 L/ha na m višine krošnje)

 

Sadjarji, ki niste uporabili olja, lahko za zatiranje rdeče sadne pršice uporabite pripravek Apollo 50 SC v 0,4 L/ha, vendar najkasneje do fenološke faze rožnatih popkov (BBCH 57).

 

<span style="font-family:'Times New Roman';font-size:12pt;">Pred uporabo posameznih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo, zaradi nevarnosti posameznih pripravkov za čebele in predpisanih razdalj od voda I. in II. reda. V primeru uporabe sredstev, nevarnih za čebele, je potrebno cvetočo podrast pokositi in škropljenje opraviti v večernem ali nočnem času, ko so čebele v panjih.</span>

 

JAVNA SLUŽBA ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 27.03.2023 14:21
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MEŠL Miro
Pripravil: Miro Mešl
Seznam registriranih FFS