195. ŠKROPLJENJE JABLAN IN HRUŠK ZOPER HRUŠEV OŽIG IN J - 25.11.2006 11:00 - Poslano


Kljub temu, da v letošnjem letu ni bilo pogojev za širjenje hruševega ožiga priporočamo preventivno škropljenje sadovnjakov zoper omenjeno bakteriozo. V času odpadanja listja nastajajo na poganjkih številne odprte rane, na katerih se v ugodnih vremenskih razmerah lahko naselijo bakterije in povzročijo začetno okužbo v obliki vidnih ali prikritih rakastih ran. Število škropljenj je odvisno od vremenskih razmer med odpadanjem listja in takoj po njem.

V tem času priporočamo, da opravite prvo škropljenje z bakrenimi pripravki v 2/3 (dve tretjinski koncentarciji) koncentraciji . V ta namen lahko uporabite sledeče bakrene pripravke:

Bordojska brozga, Vedrjul , Modra galica , Kupro , Ramin 50, Kupropin, Kocide DF, Champion 50 WP, Cuprablau Z, Cuprablau Z ultra in Nordox 75 WG.

Škropljenje z bakrom je še posebej priporočljivo za področje Tolminske in humidnejše predele Primorske, kjer se v nasadih pojavlja jablanov rak.

Za učinkovito preprečevanje bolezni je potrebno poleg škropljenja z bakrom opraviti tudi izrezovanje rakastih ran in okuženih vej ter odstranjevanje le teh iz nasada. Rane, ki nastanejo pri izrezovanju, pa je potrebno premazati s fungicidno pasto.


Datum objave obvestila: 25.11.2006 11:00
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: ŽEŽLINA Ivan
Pripravil: Ivan Žežlina
Seznam registriranih FFS