14. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI - 14.03.2023 13:02 - Zaključeno


OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI

 

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v fazi intenzivni rasti podaljševanje stebla in nastavka socvetja. Zaradi nizkih temperatur zraka v preteklem obdobju so bili ulovi kljunotajev majhni. Ob otoplitvi pa lahko pričakujemo povečan ulov kljunotajev, kakor tudi repičarjev. Zato je pomembno, da nadaljujemo s spremljanem škodljivcev s pomočjo rumenih posod. Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh.

V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev.

 

KLJUNOTAJI

Škodo povzročajo ličinke kljunotajev, zavrtajo se v steblo, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini, posledično se zmanjša pridelek. Kljunotaji se začnejo pojavljati zelo zgodaj spomladi, ko se dnevne temperature dvignejo nad 10°C, temperature tal na 2 cm pa nad 6°C. Priporočamo, da na svojih posevkih ogrščice spremljate nalet kljunotajev s pomočjo rumenih posod v katere se nalije voda in se pregleduje na tri dni. Lahko se nastavijo tudi rumene lepljive plošče, ali se jih opazuje na rastlinah.

 

 

PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

  • Ogrščični (repični) kljunotaj (Ceutorhynchus napi): 5 hroščev/posodo na 3 dni,

  • Stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus quadrienz): 15 hroščev/posodo/ 3 dni

 

Podatki o ulovu kljunotajev, so prikazani v spodnji preglednici:

Preglednica 1: Število ujetih majhnih stebelnih kapusovih kljunotajev, ogrščičnih kljunotajev in repičarjev v rumeni posodi in na ploščah

 

Podova

Spodnji Duplek

Lenart (Šetarova)

Središče ob Dravi

Mihovci pri Vel. Nedelji

Lipovci (Prekmurje)

Cirkovce

15.02.2023

postavitev posod

 

 

 

 

postavitev

 

16.02.2023

 

 

 

postavitev posode

 

 

postavitev

20.02.2023

2 ogrščična kljunotaja

 4 repičarji

8 ogrščični kljunotaj + 132 stebelnih klunotajev

4 stebelni kljunotaji

46  kljunotajev

27  kljunotajev

 

23.02.2023

6 ogrščični kljunotaj (večji hrošček) + 29 stebelnih klunotajev

5 ogrščični kljunotaj + 44 stebelnih klunotajev

133 stebelnih klunotajev

 

 

14 kljunotajev

1 stebelnih klunotajev

28.02.2023

 

 

 

 

 

 

0 stebelnih klunotajev

1.03.2023

4 stebelni klunotaji

3 stebelni klunotaji

0 stebelnih klunotajev

 

 

 

 

6.03.2023

 

 

 

 

 

 

0 stebelnih klunotajev

8.03.2023

2 stebelni klunotaji

4 stebelni klunotaji

5 stebelni klunotaji

 

 

 

 

9.03.2023

 

 

 

16 stebelnih kljunotajev

3 stebelni klunotaji

 

 

10.03.2023

 

 

 

 

 

26 stebelnih klunotajev

0 stebelnih klunotajev

13.03.2023

17 stebelnih klunotajev

3 stebelni klunotajev

20 stebelnih klunotajev

 

 

 

 

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za zatiranje škodljivcev na oljni ogrščici

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA I

Evure

(Tau-fluvalinat 24%)

0,2 L/ ha

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti

za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae).

Mavrik 240 EW

(tau-fluvalinad 24%)

0,2 L na ha

insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode

- za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae)

PIRETROIDI TIPA II

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

0,3 L/ha

dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

Decis 100 EC

(deltametrin 10 %)

 

63 ml - 75 ml/ha

Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala)

Delux 050 CS

(deltametrin 5 %)

0,1 l/ha

Tretiranje se opravi, ko je presežen prag škodljivosti

-za zatiranje repičarja (Brassicogethes aeneus) in stebelnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus pallidactylus)

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

0,15 L na ha

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja (Ceutorhynchus spp.) in repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih žuželk

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,3 L/ha

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.

 

JAVNA SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN


Datum objave obvestila: 14.03.2023 13:02
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS