1. OBVESTILO O ZATIRANJU ŠKODLJIVCEV NA OLJNI OGRŠČICI - 21.02.2023 07:19 - Zaključeno


 

V SV Sloveniji je oljna ogrščica v razvojni fazi podaljševanje stebla. Temperature zraka v zadnjih dneh omogočajo hiter razvoj oljne ogrščice in tudi pojav škodljivcev, zato priporočamo, da postavite rumene posode z vodo.

 

Na opazovanih mestih se že lovi stebelni kljunotaj (manjši hrošček z belo piko na hrbtu), kakor tudi ogrščični kljunotaj (večji hrošček), na nekaterih lokacijah so pragovi škodljivosti preseženi (Lenart, Mihovi, Lipovci). Podatki o ulovu kljunotajev, so prikazani v spodnji preglednici:

 

 

Skupen prag škodljivosti za kljunotaje znaša 10 do 20 hroščev v rumeni posodi v treh dneh.

V kolikor imate v vaših posevkih presežen prag škodljivosti priporočamo zatiranje kljunotajev, v kolikor pa jih je manj kot 10 v posodi v treh dneh pa še lahko počakate.

 

Škodo povzročajo ličinke kljunotajev, zavrtajo se v steblo, s tem se zmanjša prevodnost vode in hranilnih snovi po rastlini, posledično se zmanjša pridelek. Kljunotaji se začnejo pojavljati zelo zgodaj spomladi, ko se dnevne temperature dvignejo nad 10°C, temperature tal na 2 cm pa nad 6°C. Priporočamo, da na svojih posevkih ogrščice spremljate nalet kljunotajev s pomočjo rumenih posod v katere se nalije voda in se pregleduje na tri dni. Lahko se nastavijo tudi rumene lepljive plošče, ali se jih opazuje na rastlinah.

 

 

PRAGOVI ŠKODLJIVOSTI pri kljunotajih so:

  • velik Ogrščični (repični) kljunotaj (Ceutorhynchus napi): 5 hroščev/posodo na 3 dni,

  • majhen Stebelni kapusov kljunotaj (Ceutorhynchus quadrienz): 15 hroščev/posodo/ 3 dni

 

 

Preglednica 2: Seznam insekticidov registriranih za oljno ogrščico

 

SREDSTVO

ODMEREK

ČAS UPORABE

REGISTRIRAN ZA SLEDEČE ŠKODLJIVCE

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA I

Evure

(Tau-fluvalinat 24%)

0,2 L/ ha

Tretira se ob pojavu škodljivih žuželk, ko je presežen prag škodljivosti

za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae).

Mavrik 240 EW

(tau-fluvalinad 24%)

0,2 L na ha

insekticid z kontaktnim in želodčnim delovanjem. Tretira se, ko je presežen gospodarski prag škode

- za zatiranje repičnega kljunotaja (Ceutorhynchus napi), stebelnega in črnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus quadridens, C. picitarsis), repičarja (Meligethes aeneus), redkvinega kljunotaja (Ceuthorhynchus assimilis), repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala) in kapusove luskove hržice (Dasyneura brassicae)

 

 

 

 

PIRETROIDI TIPA II

 

 

 

 

 

Decis 2,5 EC

(deltametrin 2,5 %)

0,3 L/ha

dotikalni insekticid,s sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivci

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

Decis 100 EC

(deltametrin 10 %)

 

63 ml - 75 ml/ha

Tretiranje se opravi ob pojavu škodljivih žuželk oziroma ko je presežen prag škodljivosti

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in za zatiranje repičnega bolhača (Psylliodes chrysocephala)

Delux 050 CS

(deltametrin 5 %)

0,1 l/ha

Tretiranje se opravi, ko je presežen prag škodljivosti

-za zatiranje repičarja (Brassicogethes aeneus) in stebelnega kapusovega kljunotaja (Ceutorhynchus pallidactylus)

Karate zeon 5 CS

(lambda-cihalotrin 5%)

0,15 L na ha

dotikalni insekticid z želodčnim in odvračalnim delovanjem, se sredstvo uporabi ob prvem pojavu škodljivih žuželk.

-za zatiranje listnih uši (Aphididae), kljunotaja (Ceutorhynchus spp.) in repičarja (Meligethes aeneus) ter drugih grizočih žuželk

Poleci

(deltametrin 2,5 %)

 

0,3 L/ha

dotikalni (kontaktni) in želodčni insekticid. S sredstvom se prvič tretira, ko je presežen prag škodljivosti oziroma v skladu z napovedjo opazovalno službe

-za zatiranje repičarja (Meligethes aeneus) in drugih škodljivcev

 

Pred uporabo posameznih fitofarmacevtskih pripravkov je potrebno prebrati in upoštevati navodila za uporabo. Upoštevati je potrebno predpisane razdalje od voda 1. in 2. reda. Upoštevajte dobro kmetijsko prakso varstva rastlin s poudarkom na varovanju čebel ter na vodenje evidenc o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, ki jih je treba hraniti tri leta. Hraniti morate tudi račune o nabavi sredstev za varstvo rastlin. Evidence in račune morate hraniti tri leta, vključeni v KOPOP pa pet let.


Datum objave obvestila: 21.02.2023 07:19
Obvestilo prognostičnega centra: Severovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Maribor
Objavil/a: MIKLAVC Jože
Pripravil: Jože Miklavc
Seznam registriranih FFS