119. OBVESTILO O VARSTVU KAKIJA - 29.11.2022 09:14 - Zaključeno


Pri pregledovanju nasadov kakija v zadnjih tednih le redko opazimo bolezenska znamenja kakijeve listne pegavosti. V letošnjem letu vremenske razmere niso bile ugodne za razvoj bolezni, poleg tega pa so na nizek delež okužb vplivali tudi preventivni varstveni ukrepi, ki so jih izvajali pridelovalci. Z namenom, da zmanjšamo infekcijski potencial glive in preprečimo okužbe v naslednjem letu priporočamo odstranjevanje odpadlega listja iz nasadov. Liste nato uničimo s kompostiranjem ali s sežigom.


Datum objave obvestila: 29.11.2022 09:14
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS