113. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 14.10.2022 07:50 - Zaključeno


Oljčna muha

 

Oljkarje obveščamo, da končujemo sezono ukrepanja proti oljčni muhi.

Oljkarjem, ki v svojih oljčnikih opažajo večjo poškodovanost plodov zaradi napada oljčne muhe, priporočamo zgodnejše obiranje oljk.

 

Marmorirana smrdljivka

 

Trenutno zaradi toplih vremenskih razmer v oljčnikih še vedno opažamo prisotnost marmorirane smrdljivke vendar sedaj te ne povzročajo škode na pridelku. Ob znižanju temperatur se bodo stenice iz oljčnikov premaknile v zimska prezimovališča (zaprti, zavetrni prostori, tudi v bližini človeških bivališč)

 

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 14.10.2022 07:50
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS