111. OBVESTILO O VARSTVU PORA - 03.10.2022 15:38 - Zaključeno


Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma)

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 03.10.2022 15:38
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS