108. OBVESTILO O VARSTVU PORA - 23.09.2022 09:49 - Zaključeno


Porova zavrtalka (Phytomyza gymnostoma)

Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!


Datum objave obvestila: 23.09.2022 09:49
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS