105. OBVESTILO O VARSTVU OLJČNIKOV - 13.09.2022 09:04 - Zaključeno


Oljčna muha

 

Na celotnem območju pridelave oljk opažamo povečano prisotnost oljčne muhe. Pri pregledu vzorčenih plodov opažamo tudi povečano poškodovanost plodov in sicer predvsem z jajčeci in ličinkami L1 stadija. Natančne podatke o ulovu muhe v oljčnikih in poškodbah na plodovih lahko preverite na naslovu www.kmetijskizavod-ng.si/oljcna-muha/

 

Oljkarjem priporočamo, obnovitev ukrepanja z zastrupljeno vabo po delu krošnje in sicer na območjih kjer se je muha številčnejše pojavila (3 oziroma več muh/vabo na teden. V ekološki pridelavi oljk lahko uporabimo pripravek GF 120 v odmerku 1-1,2 l/ha. Poraba do 30 l škropilne brozge/ha. Pripravek GF 120 lahko v sezoni uporabimo 4x.

 

Za zmanjšanje populacije oljčne muhe lahko v sklopu ekološke pridelave lahko uporabimo tudi sredstvo Naturalis na osnovi entomopatogene glive Bauveria bassiana v odmerku 2 l/ha. Dovoljenih je največ 5 tretiranj letno.

 

Kot kontaktni insekticid lahko proti odrasli muhi uporabimo tudi sredstvo na osnovi deltametrina Decis 2,5 EC v odmerku 0,5 l/ha. Z omenjenim sredstvom je dovoljeno ukrepati največ 2x na leto.

Uporabimo lahko tudi sredstvo na osnovi fosmeta Imidan 50 WG v odmerku 1,5 kg/ha. Omenjeno sredstvo lahko uporabimo 2x letno (datum veljavnosti registracije do 1.5.2022, uporaba zalog do 1.11.2022).

 

V oljčnikih, kjer aktivna poškodovanost plodov presega prag škodljivosti (več kot 8% plodov z odloženimi jajčeci in ličinkami prvega razvojnega stadija) priporočamo kurativno škropljenje po celi krošnji. Takšen ukrep je dovoljen le pri integrirani pridelavi oljk.

Ukrepamo lahko s sistemičnim sredstvom na osnovi acetamiprida Mospilan 20SG v odmerku 0,3 kg/ha. Sredstvo lahko uporabimo 1x letno. Omenjen pripravek deluje tudi proti marmorirani smrdljivki, ki jo opažamo v oljčnikih na celotnem območju pridelave oljk.

 

Karence dovoljenih sredstev

Fitofarmacevtsko sredstvo

Karenca dni

GF 120

7

Naturalis

ni potrebna

Decis 2,5 EC,

7

Imidan 50 WG

28

Mospilan 20SG

28

 

 

 

Pavje oko

 

V kolikor še niste izvedli preventivnega škropljenja proti pavjemu očesu lahko tega izvedete istočasno s kurativnim škropljenjem proti oljčni muhi.

Uporabimo lahko pripravek Cuprablau Z 35 WP v odmerku 2 kg/ha (0,3% pripravka pri porabi 660 l vode/ha) ali Cuprablau Z 35 WG v odmerku 1,6 - 2 kg/ha ali Nordox 75 WG v odmerku 1,25 kg/ha.

Bakrovi pripravki imajo poleg fungicidnega tudi odvračalni učinek na oljčno muho. Učinek je zadovoljiv le pri nizki populaciji oljčne muhe.

 

Poleg bakrovih pripravkov lahko v sklopu ekološke pridelave oljk proti pavjemu očesu uporabimo tudi biološka pripravka na osnovi bakterije Bacillus amyloliquefaciens Serenade ASO v odmerku 8 l/ha ali Taegro v odmerku 0,185 do 0,37 kg/ha.

 

Glavni bolezenski znaki pavjega očesa so okrogle sive pege na listih. Na bolezen sta posebno občutljivi sorti Istrska belica in Oblica.

 

AKTIVNA SNOV

FFS

ODMEREK

KARENCA

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksiklorid

- bakrov oksid

- Bacillus amyloliquefaciens

- Bacillus amyloliquefaciens

Cuprablau-Z 35 WG

Cuprablau-Z 35 WP

Nordox 75 WG

Serenade ASO

 

Taegro

 

1.6-2 kg/ha

2 kg/ha

1,25 kg/ha

8 l/ha

 

0,185-0,37 kg/ha

14 dni

14 dni

14 dni

Ni potrebna

 

1 dan

 

 

 

Bliža se čas obiranje oljk zato pozor na karenco uporabljenih fitofarmacevtskih sredstev! Pred uporabo sredstva pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja!

 

Sledite tudi podatkom o dozorevanju oljk na www.kmetijskizavod-ng.si

 

 

 

 

Pripravil: Matjaž Jančar


Datum objave obvestila: 13.09.2022 09:04
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: JANČAR Matjaž
Pripravil: Matjaž Jančar, tel.: 05 630 40 60
Seznam registriranih FFS