85. VARSTVO KAPUSNIC PRED ŠKODLJIVCI - 12.08.2022 14:28 - Zaključeno


Na kapusnicah opažamo povečano število odloženih jajčec kapusove sovke in prisotnost gosenic škodljivke. Prag škodljivosti je dosežen, če na kapusnicah najdemo 10-30 majhnih gosenic ali 1-4 velike gosenice na 10 pregledanih rastlin. Na kapusnicah lahko zatirate sovke in druge gosenice metuljev (kapusov molj, kapusov in repni belin) z insekticidi kot so Affirm (karenca 3 dni), Benevia (karenca 7 dni), Coragen (karenca 1 dan), Decis 100 EC (karenca 7 dni), Karate Zeon 5 CS (karenca 7-21 dni), Karis 10 CS (zaloge v uporabi do 5. 11. 2022, karenca 7-21 dni), Mimic (karenca 14 dni), Steward (zaloge v uporabi do 19. 9. 2022, karenca 3 dni) ali Voliam (karenca 1 dan). V ekološki pridelavi lahko uporabite Laser plus (karenca 3 dni), Lepinox plus, Agree WG ali Delfin WG (ni potrebna karenca). Bodite pozorni tudi na kapusovega ščitkarja, ki se množino pojavlja na nekaterih kapusnicah. Posebno občutljive so vrtnine kot so glavnati, kodrolistni in brstični ohrovt, ki ostanejo na njivah še pozno v jeseni. V primeru pojava škodljivca lahko uporabite katerega od insekticidov: Benevia (karenca 7 dni), Movento SC 100 (karenca 3 dni), Naturalis (karenca ni potrebna) in Neemazal –T/S (karenca 3 dni).

Pred rabo insekticidov pozorno preberite priložena navodila! Upoštevajte registracije pripravkov in opozorila za varstvo čebel in okolja!


Datum objave obvestila: 12.08.2022 14:28
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: MAROLT Neja
Pripravila: Neja Marolt
Seznam registriranih FFS