101. VARSTVO VINSKE TRTE - 08.08.2022 13:56 - Zaključeno


V vinogradih grozdje zori; poteka sortno značilno barvanje in jagode se mehčajo (82 po lestvici BBCH).

Suho vreme z visokimi temperaturami ozračja omejuje nadaljnje okužbe s peronosporo vinske trte. Okužbe se bodo v prihajajočem obdobju pojavljale le še na mladih poganjkih in v vrhovih. Redno varstvo je v večini vinogradov ob takih razmerah zaključeno. Kjer zdravstveno stanje še ni stabilno, pridejo za zadnje ukrepanje v poštev pripravki kot so: DELAN PRO (3 l/ha; do BBCH 83 – do nadaljevanja barvanja jagod), SANVINO (1,5 kg/ha; do BBCH 83 za vinsko grozdje), MILDICUT (4 l/ha; do BBCH 85 – stopnje mehčanja jagod), DAIMYO F (2,5 l/ha; do BBCH 85), VIDERYO F (2,5 l/ha; do BBCH 85), VINCYA F (2,5 l/ha; do BBCH 85),… oz. tudi sredstva na osnovi bakra: BADGE WG (2,5 kg/ha; do BBCH 83), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), KOCIDE 2000 (2 kg/ha; do BBCH 85). Zanje je značilno, da umirjajo prebujno rast.

Proti oidiju vinske trte lahko ukrepate z: NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; do 83 po BBCH), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha; do 83 po BBCH), SERCADIS (0,15 l/ha; do 83 po BBCH), DYNALI (0,65 l/ha; 87 po BBCH – do 21 dni pred trgatve),…

 

Vinogradnike obveščamo, da začenja v mesecu avgustu Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na območju Vinorodne dežele Posavje s pregledi in vzorčenji vinogradov na prisotnost zlate trsne rumenice.

Vzorčene trse označimo z lepilnim trakom in uradno nalepko UVHVVR. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice v vinski trti lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Rezultate lastnik vinograda prejme po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.

Zainteresirani vinogradniki lahko v primeru opaženih sumljivih znakov (rdečenje – rdeče sorte, rumenenje – bele sorte, upogibanje listov navzdol,…) naročijo pregled vinograda ter morebitno analizo na številkah 07/373-05-79 ali 07/373-05-94 in s tem preprečijo nadaljnje širjenje te nevarne bolezni. Pregledi in vzorčenja so brezplačni. Izvajali se bodo predvidoma do konca meseca septembra

Nanos FFS opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 08.08.2022 13:56
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS