82. VARSTVO VINSKE TRTE - 08.08.2022 10:12 - Zaključeno


Večina sort vinske trte je v fenološki fazi dozorevanja grozdov. Prirast zelenih delov se postopoma umirja. Okužbe grozdov s povzročitelji glivičnih bolezni so zaradi relativno suhega vremena manj verjetne. Peronospora se sedaj večinoma pojavlja le še na novo priraslih listih in zalistnikih. Vinogradnikom svetujemo, da v naslednjih tednih po potrebi opravite zaključna škropljenja s katerim od registriranih bakrovih fungicidov kot so Badge WG, Cuprablau Z 35 WG oz. WP, Cuproxat, Kocide 2000 ali Nordox 75 WG (vsi 21 dni karence). Za varstvo aromatičnih sort je zaradi možnega negativnega vpliva na senzorične lastnosti vina, bolj priporočljiva uporaba dotikalnih fungicidov s krajšo karenčno dobo kot sta npr. Ampexio in Mildicut (oba 21 dni karence) ali pripravkov na osnovi folpeta - Follow 80 WG (28 dni karence) in Folpan 80 WDG (35 dni).

Za zatiranje oidija lahko škropilni brozgi dodate pripravke na osnovi žvepla Azumo WG, Biotip Sulfo 800 SC, Cosan, Cosavet DF, Cosinus, Kumulus DF, Microthiol special, Microthiol disperss, Močljivo žveplo Karsia DF, Pepelin, Thiovit Jet, Vertipin, Vindex 80 WG (vsi 28 dni karence) ali Pol- Sulphur 800 SC oz. 80 WG, Symbiotica fito – tekoče žveplo oz. granulirano žveplo (vsi 5 dni karence). Uporabite lahko tudi pripravke na osnovi kalijevega hidrogenkarbonata (Karbicure in Vitisan) ali pripravke na osnovi mikroorganizmov: AQ 10, Sonata in Taegro. Našteti pripravki so dovoljeni tudi v ekološki pridelavi in imajo krajšo karenčno dobo oz. ta pri njihovi uporabi ni potrebna.

Število in termine škropljenj prilagodite trenutnemu zdravstvenemu stanju vinogradov in vremenskim razmeram. Pri izbiri sredstev upoštevajte veljavne registracije in predpisane karenčne dobe pripravkov!


Datum objave obvestila: 08.08.2022 10:12
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: ŽIGON Primož
Pripravil: Primož Žigon
Seznam registriranih FFS