97. VARSTVO VINSKE TRTE - 28.07.2022 14:33 - Zaključeno


V vinogradih beležimo začetek zorenja. Začelo se je sortno značilno barvanje (81 po lestvici BBCH).

Visoke temperature ozračja omejujejo nadaljnje okužbe s peronosporo vinske trte.

Za zaključna tretiranja pridejo v poštev preventivno delujoča sredstva kot so: REVUS (0,6 l/ha; do BBCH 81 – začetka zorenja), PERGADO SC (0,6 l/ha; do BBCH 81), PERGADO D (1,4 l/ha; do BBCH 81), PERGADO F (3 kg/ha; do BBCH 81), MILDICUT (4 l/ha; do BBCH 85 – stopnje mehčanja jagod), SANVINO (1,5 kg/ha; do BBCH 83 za vinsko grozdje), DAIMYO F (2,5 l/ha; do BBCH 85 – stopnje mehčanja jagod), VIDERYO F (2,5 l/ha; do BBCH 85), VINCYA F (2,5 l/ha; do BBCH 85), DELAN PRO (3 l/ha; do BBCH 83 – do nadaljevanja barvanja jagod), FOSHIELD (samostojno v šestih zaporednih tretiranjih v odmerku 1-4 l/ha, odvisno od razvojne stopnje faze trte v času tretiranja…),… Uporabite lahko tudi sredstva na osnovi bakra, oziroma v kombinaciji z njim: PERGADO C (4 – 5 kg/ha; do BBCH 81 – začetka zorenja), BADGE WG (2,5 kg/ha; do BBCH 83), CUPRABLAU Z 35 WG (3 kg/ha), CUPRABLAU Z 35 WP (3 kg/ha), CUPROXAT (5,3 l/ha; do BBCH 81 – začetka zorenja), KOCIDE 2000 (2 kg/ha; do BBCH 85), NORDOX 75 WG (1,6 kg/ha; do BBCH 81). Zanje je značilno, da umirjajo prebujno rast.

Proti oidiju vinske trte lahko ukrepate z: DYNALI (0,65 l/ha; 87 po BBCH – do 21 dni pred trgatve), NATIVO 75 WG (0,16 kg/ha; do 83 po BBCH), MYSTIC 250 EC (0,4 l/ha; do 83 po BBCH), SERCADIS (0,15 l/ha; do 83 po BBCH), CUSTODIA (0,525 l/ha; do 81 po BBCH), KARATHANE GOLD 350 EC (0,5 – 0,6 l/ha; do 81 po BBCH),…

Razmik med tretiranji naj bo na 10 do 14 dni.

V primeru neurja s točo je potrebno najprej počakati, da se vinograd osuši, potem uporabite pripravke na osnovi aktivne snovi folpet ali bakrove pripravke.

Vinogradnike obveščamo, da začenja v mesecu avgustu Služba za varstvo rastlin na KGZS – Zavodu Novo mesto na območju Vinorodne dežele Posavje s pregledi in vzorčenji vinogradov na prisotnost zlate trsne rumenice.

Vzorčene trse označimo z lepilnim trakom in uradno nalepko UVHVVR. Prisotnost karantenske zlate trsne rumenice v vinski trti lahko ugotovimo samo na podlagi laboratorijskih analiz. Rezultate lastnik vinograda prejme po pošti skupaj z obvestilom o vzorčenju.

Zainteresirani vinogradniki lahko v primeru opaženih sumljivih znakov (rdečenje – rdeče sorte, rumenenje – bele sorte, upogibanje listov navzdol,…) naročijo pregled vinograda ter morebitno analizo na številkah 07/373-05-79 ali 07/373-05-94 in s tem preprečijo nadaljnje širjenje te nevarne bolezni. Pregledi in vzorčenja so brezplačni. Izvajali se bodo predvidoma do konca meseca septembra

Nanos FFS opravite v mirnem vremenu, v večernem času, ko ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo čebelam nevarnih pripravkov odstranite cvetočo podrast in poskrbite vse za njihovo zaščito. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja.


Datum objave obvestila: 28.07.2022 14:33
Obvestilo prognostičnega centra: Jugovzhodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto
Objavil/a: BAJEC Domen
Pripravil: Domen Bajec
Seznam registriranih FFS