86. OBVESTILO O VARSTVU VINSKE TRTE - 07.07.2022 17:53 - Zaključeno


Peronospora vinske trte (Plasmopara viticola) in oidij vinske trte (Uncinula necator)

 

Vinska trta je v fenofazi BBCH79 (večina jagod se med seboj dotika). V vinogradih je priporočljivo obnoviti škropljenje proti peronospori vinske trte. Zatiranje bolezni opravite s pripravki, ki delujejo dotikalno.

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte z dotikalnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

DAIMYO F

2,5 l/ha

DELAN PRO

3 l/ha

ENERVIN

2,5 kg/ha

FOLLOW 80 WG

1,25 kg/ha

FOLPAN 80 WDG

1,25 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

POLYRAM DF

0,24 %; največji dovoljeni odmerek 2,4 kg/ha

SOLOFOL

1,6 kg/ha (BBCH 75-79 - od fenološke faze, ko so jagode velikosti graha, do fenološke faze, ko se večine jagod med seboj dotika – na trti za pridelavo vinskega grozdja)

VIDERYO F

2,5 l/ha

VINCYA F

2,5 l/ha

 

 

Registrirana sredstva za zatiranje peronospore vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AMPEXIO

0,5 kg/ha

CYMBAL

0,25 kg/ha

DELAN PRO

3,0 l/ha

EQUATION PRO

400 g/ha

FOLPAN GOLD

2,5 kg/ha (od konca cvetenja do faze, ko se grozdne jagode strnejo (od BBCH 69 do BBCH 79)

FORUM STAR

1,6 kg/ha; 0,16 %

FOSHIELD

4 l/ha

LBG-01F34

4 l/ha

MAGMA TRIPLE WG

3 kg/ha

MIKAL FLASH

4 kg/ha; 0,4 %

MIKAL PREMIUM F

3 kg/ha

MILDICUT

4 l/ha

MOMENTUM F

4 kg/ha

MOMENTUM TRIO

3 kg/ha

ORVEGO

0,8 l/ha

PERGADO C

4-5 kg/ha

PERGADO D

1,4 l/ha

PERGADO F

3 kg/ha

PERGADO SC

0,6 l/ha

PROFILER

3 kg/ha; 0,3 %

REBOOT

0,4 kg/ha

REVUS

0,6 l/ha

SANVINO

1,5 kg/ha

SFINGA EXTRA WDG

1,5 kg/ha

SORIALE LX

4 l/ha

TANOS 50 WG

0,4 kg/ha

TWINGO

3 kg/ha

VALIS F

2 kg/ha

Za zatiranje peronospore in oidija vinske trte se lahko uporabi tudi pripravka Cabrio Top in Universalis.

 

 

Poleg peronospore vinske trte zatiramo tudi oidij vinske trte. Še vedno priporočamo uporabo pripravkov s sistemičnim in polsistemičnim načinom delovanja. Škropilni brozgi dodamo tudi sredstvo na osnovi žvepla.

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s sistemičnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

COLLIS

0,4 l/ha

CUSTODIA

0,35 l/ha-0,525 l/ha

DIFCOR 250 EC

0,12 l/ha

DOMARK 100 EC

0,3 l/ha

DYNALI

0,65 l/ha

FOLICUR EW 250

0,4 l/ha

LUNA EXPERIENCE

0,375 l/ha (BBCH 13-71); 0,5 l/ha (BBCH 71-73)

LUNA MAX

1 l/ha

MAVITA 250 EC

0,2 l/ha

MISHA 20 EW

0,23 l/ha

MYSTIC 250 EC

0,4 l/ha

NATIVO 75 WG

0,16 kg/ha

ORIUS 25 EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

PROSPER CS 300

1 l/ha

REVYONA

2 l/ha

SCORE 250 EC

0,2 l/ha

SERCADIS

0,15 l/ha

SPIROX D

0,5 l/ha

SYSTHANE 20 EW

0,14 l/ha

TALENDO EXTRA

0,13-0,3 l/ha (BBCH 61-71); 0,2-0,4 l/ha (BBCH 71-79)

TEBUSHA 25% EW

0,04 % oz. 0,4 l/ha

TOPAS 100 EC

0,3 l/ha

TOPAZE

0,3 l/ha

UNICORN DF

2,2 kg/ha

VIVANDO

0,2 L/ha - v fenološki fazi po cvetenju do konca zapiranja grozdov (BBCH 79)

 

 

Registrirani pripravki za zatiranje oidija vinske trte s kontaktnim načinom delovanja:

Pripravek

Odmerek ali koncentracija

AQ-10

35 g/ha

AZUMO WG

4-8kg/ha

BIOTIP SULFO 800 SC

4 l/ha

COSAN

3-8 kg/ha

COSAVET DF

3,6 – 8,0 kg/ha

COSINUS

8 kg/ha

FYTOSAVE

2 l/ha

KARATHANE GOLD 350 EC

0,6 l/ha

KARATHANE GOLD EC

0,6 l/ha

KARBICURE

5 kg/ha

KUMULUS DF

3-8 kg/ha

KUSABI 300 SC

0,3 l/ha - po cvetenju do začetka dozorevanja grozdja (BBCH 71 do 81)

MICROTHIOL DISPERSS

3-8 kg/ha

MICROTHIOL SPECIAL

3-8 kg/ha

MOČLJIVO ŽVEPLO KARSIA DF

3,6 – 8,0 kg/ha

PEPELIN WG

3-8 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WG

4 kg/ha

POL-SULPHUR 80 WP

4 kg/ha

POL-SULPHUR 800 SC

4 l/ha

SERENADE ASO

8 l/ha (na trti za pridelavo namiznega grozdja)

SONATA

5 l/ha

SYMBIOTICA FITO - TEKOČE ŽVEPLO

4 l/ha

SYMBIOTICA FITO - GRANULIRANO ŽVEPLO

4 kg/ha

TAEGRO

0,185-0,37 kg/ha

TALENDO

0,25 l/ha

THIOVIT JET

3-8 kg/ha

VERTIPIN

5-7,5 l/ha

VINDEX 80 WG

3-8 kg/ha

VITISAN

6-9 kg/ha

 

Pred uporabo sredstev pozorno preberite navodila in dosledno upoštevajte opozorila za varovanje okolja! Sredstva na osnovi žvepla lahko delujejo fitotoksično, če se jih uporablja pri temperaturah zraka višjih od 25 ° C!


Datum objave obvestila: 07.07.2022 17:53
Obvestilo prognostičnega centra: Zahodna Slovenija/Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica
Objavil/a: Devetak Marko
Pripravil: Marko Devetak
Seznam registriranih FFS