63. VARSTVO PARADIŽNIKA PRED BOLEZNIMI - 29.06.2022 08:42 - Zaključeno


Vztrajno suho in vroče vreme s temperaturami nad 30 °C ne ustvarja ugodnih razmer za pojav krompirjeve plesni na paradižniku, vendar se ta na območjih, kjer so plohe in nevihte pogostejše lahko pojavlja. Na takih lokacijah lahko izvedete preventivno škropljenje pred paradižnikovo plesnijo s katerim izmed registriranih fungicidov: Copforce extra, Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Champion 50 WG, Champ formula 2 Flo, Kocide 2000, Mirador, Nordox 75 WG, Ortiva 250 SC, Pergado C, Polyram DF, Revus, Revus top, Zaftra AZT 250 SC. Topli sončni dnevi z občasnimi plohami so ugodni tudi za razvoj črne listne pegavosti krompirja na paradižniku, ki ga povzročajo glive iz rodu Alternaria. Pozorno pregledujte nasade paradižnika in ukrepajte v primeru, da opazite drobne rjave pege, ki se širijo. Proti črni listni pegavosti lahko uporabite Cuprablau Z 35 WP, Mavita 250 EC, Mirador 250 SC, Norodx 75 WG, Ortiva, Score 250 EC, Sercadis plus ali Zaftra AZT 250 SC.

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 29.06.2022 08:42
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: MAROLT Neja
Pripravila: Neja Marolt
Seznam registriranih FFS