62. VARSTVO PRED KUMARNO PLESNIJO - 29.06.2022 08:42 - Zaključeno


Na nekaterih lokacijah opažamo povečan pojav kumarne plesni na kumarah, bučkah, melonah, lubenicah. Redno pregledujte posevke, posebno v zavarovanih prostorih, kjer je možnosti zadrževanja višje zračne vlage več. Za zatiranje kumarne plesni lahko na prostem in v zavarovanih prostorih uporabite fungicide: Aliette flash, Champ formula 2 Flo, Champion 50 WG, Cuproxat, Mirador 250 SC, Ortiva, Zaftra AZT 250 SC, Ranman top (datum veljavnosti do 31. 7. 2022), samo na prostem pa so vam na voljo Cuprablau Z 35 WG, Cuprablau Z 35 WP, Enervin. Uporaba sredstev Polyversum in Univerzalni fungicid je za zatiranje kumarne plesni dovoljena samo na kumarah na prostem, Revus lahko za obvladovanje plesni uporabite na melonah v zavarovanih prostorih. V zavarovanih prostorih lahko uporabite tudi Tanos 50 WG (zaloge v uporabi do 16. 9. 2022).

Upoštevajte sredstvom priložena navodila, veljavne registracije in priporočila za varstvo okolja!


Datum objave obvestila: 29.06.2022 08:42
Obvestilo prognostičnega centra: Osrednja Slovenija/Kmetijski inštitut Slovenije
Objavil/a: MAROLT Neja
Pripravila: Neja Marolt
Seznam registriranih FFS